MENU
 
>

 

Kelulusan Pelan Lanskap

Dokumen /Pelan yang perlu disediakan untuk mengemukakan permohonan:
3 perenggu pelan landskap
1 kertas linen (diwarnakan)
2 kertas biasa (diwarnakan)
 
Syarat-syarat lain perlu dipatuhi
 
  • Pelan-pelan dilipat dengan saiz A4
  • Pelan - pelan diwarnakan mengikut Warna Pelan Landskap mewarnakan  pokok dan rumput
  • Menyediakan ruang kosong di penjuru atas pada setiap pelan berukuran 5cm x 8cm untuk dicop kelulusan Majlis
  • Tajuk cadangan projek hendaklah dicatitkan kegunaan / jenis bangunan, bilangan unit bangunan, bilangan tingkat bangunan, bangunan rumah, No. Lot / Pt No Seksyen, poskod, Bandar, negeri dan nama pemilik bangunan.
  • Setiap diperakui / di cop oleh Orang Berkelayakan yang mengemukakan pelan
  • Semua pelan perlu ditandangani oleh Orang Berkelayakan, Pemilik bangunan / pemilik tanah serta mengandungi nama, jawatan, cop, alamat penuh serta no. telefon yang boleh dihubungi.
  • Hendaklah memastikan permohonan landskap perlu dimasukkan di dalam pelan
  • Menyediakan jadual penanaman yang menunjukkan nama pokok saintifik, tempatan, saiz pokok dan bilangan pokok yang ditanam.