MENU
 
>

 

Kelulusan Kebenaran Merancang Pelan Bangunan

- Skim perumahan / perniagaan / Pelancongan / industri
- Bangunan Free- Standing ( Bangunan Kilang / Perniagaan & Pelancongan )
- Pelan Bangunan Perniagaan
- Pelan Bangunan Individu
- Pelan Bangunan sementara
 
Dokumen yang diperlukan :
- Melengkapkan borang A(1)
- Satu salinan Kad pengenalan pemohon
- Salinan hak milik dan Carian Rasmi terbaru
- Pelan tapak 3 salinan pelan
- Salinan cukai taksiran