MENU
 
>

E- PERYERTAAN MPM

E-Peryertaan merupakan kemudahan yang disediakan bagi mendapatkan maklumbalas berkenaan kajian atau soal selidik terhadap responden Majlis Perbandaran Manjung daripada Komuniti Perbandaran Manjung.

 

                                                                                                     RSS Feed

 

          >> POLISI E-PERYERTAAN <<                             >> Subscribe E-Peryertaan <<

         PROMOSI E-PERYERTAAN

                              calendar

         >> Kalendar Online - Events <<

 

E- KONSULTASI MPM

E-Konsultasi bertujuan untuk mengumpul maklum balas dan cadangan daripada orang ramai bagi meningkatkan kualiti perkhidmatan kepada rakyat.