MENU
 
>

Statistik Bilangan Transaksi Perkhidmatan Atas Talian MPM 2021

No Nama Perkhidmatan Online
Statistik Bil Transaksi
Tarikh Mula Digunakan
Jan
%
Feb
%
Mac
%
Apr
%
Mei
%
Jun
%
Jul
%
Aug
%
Sept
%
Oct
%
Nov
%
Dec
%
1.
Semakan Penyata Cukai Taksiran
02.02.2009
28
24.6
50
14.0
30 23 50 70.5 60 75.8 80 80.9 0 0 0 0                
2.
Semakan Penyata Sewaan
02.02.2009
4
3.5
5
5.2 10 5.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0                
3.
Semakan Pelesenan
02.02.2009
2
1.8
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0                
4.
Semakan Kompaun
02.02.2009
16
14.0
10 8.6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0                
5.
Sistem e-aduan
02.02.2009
0
0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0                
7.
E-Tempahan
17.01.2011
0
0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0                
8.
Jawatan Kosong Online
10.06.2010
1947
80
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0                
9.
Sistem osc online
01.02.2011
56
49.1
40 74.1 60 50.8 50 46.8 30 25.2 0 0 30 25.6 0 0                
10.
Feedback Management System  
3
10.8 10 18.6 5 10.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0                
  Total   914 100 115 100 105 100 100 100 90 100 80 100 30 100 0 100              

(JAN 2021 - JULAI 2021)

 

Kemaskini Terakhir: Rabu, 15 September 2021 - 3:16pm