MENU
 
>

Langkah 2 :    Semasa pembelian Dokumen Sebut harga, pembekal / kontraktor hendaklah mengemukakan SIJIL ASAL (untuk pengesahan) dan SALINAN FOTOSTAT sebanyak satu (1) salinan (tidak dikembalikan): (*Nota : Pembeli hendaklah orang yang sama di dalam Sijil KKM dan SSM / Borang D sahaja. WAKIL TIDAK DIBENARKAN).

 

  • Sijil Akuan Pendaftaran Syarikat dari Kementerian Kewangan yang lengkap menyatakan Kod Bidang berkaitan serta masih berkuatkuasa; dan
  • Salinan Perakuan Pendaftaran Borang D (Perakuan Pendaftaran) atau Borang E (Perakuan Pembaharuan Pendaftaran), Suruhanjaya Syarikat Malaysia (SSM) bagi Syarikat Enterprise; lengkap bersama senarai nama pemilik.

 

3.         Dokumen Meja Sebut harga boleh disemak di Ruang Legar, Kaunter Perkhidmatan Pelanggan, Majlis Perbandaran Manjung mulai 09 MEI 2022 hingga 16 MEI 2022.

 

4.         Bayaran dokumen adalah secara TUNAI SAHAJA dan tidak akan dikembalikan.

5.         Dokumen Sebut harga yang telah lengkap diisi hendaklah dimasukkan ke dalam sampul surat berlakri serta ditulis nombor rujukan Sebut harga dan dimasukkan ke dalam Peti Sebut harga yang disediakan di

 

Kaunter Perkhidmatan Pelanggan,

Majlis Perbandaran Manjung,

Jalan Pinang Raja,

32040 Seri Manjung,

PERAK DARUL RIDZUAN.

 

Pada atau sebelum jam 12.00 tengahari, 16 MEI 2022 (Isnin).  Dokumen tawaran yang diterima selepas masa yang ditetapkan atau yang tidak lengkap akan ditolak.

7.         Majlis Perbandaran Manjung tidak terikat untuk menerima mana-mana tawaran terendah atau mana-mana tawaran atau memberikan apa-apa sebab di atas penolakan sesuatu tawaran sebut harga.  Harga tawaran adalah muktamad.

8.         Sebarang pertanyaan atau memerlukan penjelasan mengenai dokumen sebut harga, sila hubungi Unit Undang-undang dan Integriti di talian 05 - 6898831.

 

Yang Dipertua,

Majlis Perbandaran Manjung,

 

 

 

 

Attachments: 
Tender Ref: 
MPM (UUUI) 600-1 / 2 / 2
Tender Closing Date: 
Isnin, 16 Mei 2022