MENU
 
>

Undang-undang Kecil Pelesenan

Pelesenan Kawalan dan Aktiviti Perniagaan

1

 Undang-Undang Kecil Iklan (MDM) 1984, (AKTA 171).

2  Undang-Undang Kecil Penjaja (MDM) 1983, (AKTA 171).
3  Undang-Undang Kecil (Mengkompaun Kesalahan-Kesalahan) – AKTA JALAN PARIT DAN BANGUNAN 1974 (Pihak Berkuasa Tempatan Negeri Perak) Jalan, Parit dan Bangunan 1992, (AKTA 133).
4

 Undang-Undang Kecil Pengawalan dan Pengawasan Tempat Makan (MDM) 1984, (AKTA 171

5  Undang-Undang Keci Rumah Urut (MDM) 1984, (AKTA 171).
6  Undang-Undang Kecil Gunting dan Pendandan Rambut (MDM) 1984, (AKTA 171).
7  Undang-Undang Kecil Pelesenan, Tred, Perniagaan dan Perindustrian (MDM) 1983, (AKTA 171).
8  Undang-Undang Kecil Iklan Pilihanraya (MDM) 1990, (AKTA 171).
9  Undang-Undang Kecil Pengendali Makanan (MDM) 1983, (AKTA 171).
10  Undang-Undang Kecil Bagi Pengurusan dan Pengecualian Fee Lesen (MDM) 1997, (AKTA 171).
11  Undang-Undang Kecil Pasar (MDM) 1984, (AKTA 171).
12  Undang-Undang Kecil Pelesenan Anjing (MDM) 1993, (AKTA 171).
13  Peraturan-Peraturan Rumah Tumpangan (MDM) (Pindaan) 1985.
14  Boarding House Enacment 1927
15  Undang-Undang Kecil Gerai Tepi Jalan Kepunyaan Majlis (MDM) 1996, (AKTA 171).
16  Undang-Undang Kecil Tandas Awam (MDM) 1990
17  Undang-Undang Kecil (Mengkompaun Kesalahan-Kesalahan) (MDM) Kerajaan Tempatan (Pindaan 1984).
18  Akta Petroleum (Langkah-Langkah Keselamatan) 1984 dan Peraturan Petroleum 1956
19  Enakmen Hiburan dan tempat-tempat Hiburan 1997.
20  Undang-Undang Kecil Penjaja dan Gerai (MPM) 2020
21  Undang-Undang Kecil Pelesenan , tred, Perniagaan dan perindustrian (MPM) 2017
22  Undang-Undang Kecil Pusat kecantikan dan penjagaan Kesihatan (MPM) 2013
23 Undang- undang kecil Pelesenan, Establisymen Makanan (MPM) 2018
24  Undang-Undang Kecil iklan (MPM) 2013
25  Undang-Undang Kecil Pelesenan Haiwan Ternakan dan Haiwan Merayau (MPM) 2012
26 Undang-Undang Kecil Penjaja dan Gerai (Majlis Perbandaran Manjung) 2020