MENU
 
>
LampiranSaiz
buku_garis_panduan_kaedah_perolehan.pdf2.5 MB
kpkt-ppn-fasa-4-sop-sektor-pengurusan-strata-.pdf407.36 KB
peraturan_pengurusan_strata_2015.pdf1.78 MB
akta_pengurusan_strata_2013.pdf904.13 KB
borang_1_-_jp_1.pdf118.58 KB
borang_1a_-_pengubahan_jp.doc.pdf119.99 KB
borang_2_-_pindaan_jp.doc.pdf119.99 KB
borang_3_-_unit_syer.doc.pdf139.35 KB
borang_4_-_handover_pemaju_to_jmb.pdf128.32 KB
borang_5_-_notis_1st_agm_jmb.pdf126.62 KB
borang_5a_-_notis_pengesahan_caj_caruman_sf_bunga_oleh_jmb.doc.pdf107.13 KB
borang_6_-_perakuan_penubuhan_jmb.doc.pdf107.73 KB
borang_7_-_handover_jmb_to_mc.doc.pdf115.33 KB
borang_8_-_kemuka_akaun_beraudit_under_developers_period_sblm_penubuhan_jmb.doc.pdf109.43 KB
borang_9_-_daftar_pemunya_petak.doc.pdf117.49 KB
borang_10_-_perakuan_mengenai_jumlah_yg_kena_dibayar_oleh_pemunya_petak.doc.pdf115.31 KB
borang_11_-_notis_menuntut_jumlah_bayaran_yg_kena_dibayar_oleh_pemunya_petak.doc.pdf115.54 KB
borang_12_-_bon_ejen_serahkan_kepada_jmbmcsubmc.doc.pdf141.22 KB
borang_13_-_handover_pemaju_to_mc.doc.pdf129.29 KB
borang_14_-_notis_1st_agm_mc.doc.pdf127.99 KB
borang_15_-_notis_pengesahan_caj_caruman_sf_bunga_oleh_mc.doc.pdf114.91 KB
borang_16_-_notis_1st_agm_sub-mc.doc.pdf128.58 KB
borang_17_-_notis_pengesahan_caj_caruman_sf_bunga_oleh_sub-mc.doc.pdf117.13 KB
borang_18_-_daftar_strata.doc.pdf152.73 KB
borang_19_-_perakuan_mengenai_jumlah_yg_kena_dibayar_oleh_pemilik_petak_atau_bakal_pemilik.doc.pdf115.05 KB
borang_20_-_notis_menuntut_jumlah_bayaran_yg_kena_dibayar_oleh_pemilik_petak.doc.pdf118.73 KB
borang_21_-_permohonan_bersumpah_untuk_penahanan_harta_alih.doc.pdf117.93 KB
borang_22_-_rekod_dan_penyata_jualan.doc.pdf122.5 KB
borang_23_-_perjanjian_pengurusan_dengan_ejen_pengurusan_yang_dilantik_oleh_cob.doc.pdf123.72 KB
borang_24_-_bon_diberi_oleh_bank_atau_syarikat_kewangan_atau_penanggung_insurans.pdf143.44 KB
borang_25_-_notis_oleh_pemaju_mengenai_niatnya_utk_serah_milikan_kosong.doc.pdf132.08 KB
borang_26_-_notis_menentukan_jumlah_deposit_utk_membaiki_kecacatan_pada_harta_bersama.doc.pdf106.59 KB
borang_27_-_notis_tuntutan_terhadap_akaun_kecacatan_harta_bersama.doc.pdf109.13 KB
borang_28_-_perakuan_pemeriksaan_kebocoran_antara_tingkat_atau_dinding.doc.pdf115.64 KB
borang_29_-_perintah_menghendaki_kehadiran_mana-mana_orang.doc.pdf113.37 KB
borang_30_-_perintah_utk_menyediakan_terjemahan.doc.pdf115.02 KB
borang_a_-_waran_penahanan.pdf93.33 KB
borang_b_-_notis_inventori.pdf89.81 KB
borang_proksi_-_agm_jmb.pdf101.61 KB
borang_proksi_-_agm_sub-mc.pdf104.29 KB