MENU
 
>

HEBAHAN INTEGRITI

POLISI WHISTLEBLOWING (PERLINDUNGAN BAGI PEMBERI MAKLUMAT)

Secara umumnya, pendedahan maklumat adalah satu bentuk penyataan atau pelaporan yang dilakukan oleh seseorang secara sukarela mengenai kelakuan tidak wajar, salah urus, rasuah, melanggar undang-undang atau kesalahan yang mungkin dilakukan, sedang dilakukan atau telah dilakukan oleh seseorang individu, sekumpulan individu atau organisasi.

Polisi Whistleblowing mampu bertindak sebagai sebuah sistem pemberitahuan maklumat yang dapat menyumbang kepada sebuah organisasi yang lebih efektif dan efisien.

LAPOR SEKARANG! MAKLUMAT PENGADU AKAN DILINDUNGI.

 
uui