MENU
 
>

  6. JABATAN PERANCANG BANDAR

BIL.

JANJI

TEMPOH PIAGAM

1

Pelan Pertapakan : Tambahan/Pindaan

14 hari bekerja

2

Pelan Pertapakan : Free Standing

14 hari bekerja

3

Pelan Pertapakan : Sekim Perumahan

14 hari bekerja

4

Pelan Pertapakan : Bangunan Kediaman (Individu)

14 hari bekerja

5

Pelan Pertapakan : Bangunan Perniagaan

14 hari bekerja

6

Pelan Susun Atur

14 hari bekerja

7

Pelan Pinta Ukur

14 hari bekerja

8

Penentuan Alamat Kategori A – Sedia Ada

5 hari bekerja

9

Penentuan Alamat Kategori A – Baru

 

14 hari bekerja

10

Penentuan Alamat Kategori B -

(Penukaran Nombor Premis)

3 hari bekerja