MENU
 
>

5. JABATAN PELESENAN DAN PENGUATKUASAAN

BIL.

JANJI

TEMPOH PIAGAM

1

Memproses permohonan Lesen Premis Perniagaan Tidak Berisiko

1 hari

(Serta Merta)

2

Memproses Permohonan Lesen Perniagaan Berisiko

10 hari bekerja

3

Memproses Permohonan Lesen Penjaja

1 hari

(Serta merta)

4

Memproses Permohonan Permit Iklan Sementara

1 hari

(Serta-Merta)

5

Memproses permohonan Permit Perniagaan Sementara

1 hari

(Serta Merta)

6

Memproses notis peringatan bagi kompaun yang tidak berbayar bermula tarikh kemaskini data.

14 hari bekerja

7.

Memproses bagi penyimpanan barang sitaan penjaja dan pelupusan barang sitaan penjaja :-

 

  • Barang mudah rosak

Selepas 24 jam dari masa disita

  • Barang kekal

Selepas 90 hari dari tarikh sitaan

8.

Memproses tindakan dan memberi maklumbalas aduan

10 hari

9.

Memproses pengeluaran notis bagi sebarang aduan kacau ganggu

14 hari

10.

Memproses pengeluaran lesen dan lencana anjing.

1 hari

(Serta-merta)