MENU
 
>

4. JABATAN KESIHATAN PERSEKITARAN DAN PERKHIDMATAN BANDAR

BIL.

JANJI

TEMPOH PIAGAM

1

Kutipan Sampah Domestik Bagi Kawasan Bandar/Perniagaan

Setiap Hari

2

Kutipan Sampah Domestik Bagi Kawasan Kediaman

3 Kali Seminggu

3

Pemotongan Rumput Bagi Kawasan Taman Perumahan

2 Kali Sebulan

4

Pembersihan Sistem Perparitan /’ Longkang Bagi Kawasan Perumahan

JRB - 1 Kali setiap 2 bulan

PLB – 1 Kali setiap 3 bulan