MENU
 
>

3. JABATAN BANGUNAN 

BIL.

JANJI

TEMPOH PIAGAM

1

Memberi ulasan terhadap permohonan pelan bagi :

 1. Sekim Perumahan
 2. Komersial dan Industri
 3. Institut, Pusat Perubatan dan Rumah Ibadat
 4. Binaan dan Struktur Telekomunikasi
 5. Bangunan Sementara
 6. Bangunan/Rumah Persendirian
 7. Rumah Kedai/Kedai Pejabat Individu
 8. Pindaan kepada pelan lulus / bangunan sedia ada

i.    Tambahan/Pindaan Kediaman sedia ada

14 hari

2

Memproses serta memberi keputusan terhadap permohonan pelan bagi :

 1. Pelan Tambahan Awning dan Tembok;
 2. Pelan Tambahan Awning;
 3. Pelan Kerja-kerja Kecil Bangunan.

Serta merta

3

Mengambil tindakan pengeluaran notis terhadap bangunan yang didirikan tanpa kebenaran setelah maklumblas kepada pengadu dikeluarkan.

15 hari

4.

Memberi maklum balas kepada pengadu dari tarikh penerimaan aduan.

10 hari

5

Mengeluarkan surat ulasan terhadap permohonan lesen ke Jabatan Pelesenan  dari tarikh permohonan diterima.

5 hari

6

Mengeluarkan permit sementara di atas rizab jalan bagi :

 1. Khemah kenduri perkahwinan, bangsal pertunjukan, bangsal upacara perkahwinan, kematian dan seumpamanya;
 2. Tempat sembahyang;
 3. Mendeposit bahan binaan atas jalan dengan kebenaran;
 4. Bangsal kerja bagi pembinaan setor perhubungan dengan bangunan baru;
 5. Perancah yang didirikan di atas jalan;
 6. Pelantar kerja-kerja berangka; platform atau struktur sementara daripada apa-apa jenis yang didirikan atas bumbung bersempadan jalan; dan
 1. Pemasangan ‘hording’ atas jalan lorong jalan atau lorong jalan kaki berhubung dengan kerja-kerja bangunan.

Serta merta