MENU
 
>

2. JABATAN PENILAIAN DAN PENGURUSAN HARTA

BIL.

JANJI

TEMPOH PIAGAM

1

Pengesahan senarai nilaian dilaksanakan

Selewat-lewatnya 35 hari sebelum tarikh meminda

2

Memastikan setiap permohonan bantahan yang memenuhi Sek 142 Akta 171 akan dikaji dan akan dibawa ke Mesyuarat Jawatankuasa Kecil Bantahan

60 hari bekerja dari tarikh meminda senarai nilaian

3

Memastikan pembantah yang dipanggil ke Mesyuarat Jawatankuasa Kecil Bantahan menerima keputusan bantahan

7 hari selepas mesyuarat

4

Pindahmilik Pegangan Bercukai

14 hari bekerja

5

Carian Rasmi

7 hari bekerja

6

Elaun Kekosongan

30 hari selepas keputusan Mesyuarat

7

Laporan aduan berkaitan Penilaian

14 hari bekerja dari tarikh surat diterima

8

Pengeluaran Borang E

Dikeluarkan setiap 1 Mac bagi penggal pertama dan 1 September bagi penggal kedua

9

Pengeluaran Borang F

Dikeluarkan selepas tamat tempoh 15 hari Borang E diserahkan/diposkan