MENU
 
>

PIAGAM PELANGGAN MAJLIS PERBANDARAN MANJUNG

BIL.

KATEGORI DISAMPAIKAN

TEMPOH PIAGAM

 

JABATAN PENILAIAN

 

1

Pindahmilik Pegangan Bercukai

14 hari bekerja

2

Carian Rasmi

7 hari bekerja

3

Laporan aduan berkaitan Penilaian

14 hari bekerja dari tarikh surat diterima

 

JABATAN BANGUNAN

 

4

Memberi ulasan terhadap permohonan pelan bagi :

14 hari

-          Sekim Perumahan

-          Komersial dan Industri

-          Institut, Pusat Perubatan dan Rumah Ibadat

-          Binaan dan Struktur Telekomunikasi

-          Bangunan Sementara

-          Pindaan kepada pelan lulus / bangunan sedia ada bagi kategori di atas

5

Memberi ulasan terhadap permohonan pelan bagi :

14 hari

-          Bangunan / Rumah Persendirian

-          Rumah Kedai / Kedai Pejabat Individu

6

Memberi keputusan terhadap permohonan pelan bagi :

14 hari

-          Pindaan kepada Pelan Lulus / Bangunan Sedia Ada (Kecuali kategori Piagam 1)

7

Memproses serta memberi keputusan terhadap permohonan pelan bagi :

Serta merta

-          Pelan Tambahan Awning dan Tembok

-          Pelan Tambahan Awning

-          Pelan kerja-kerja kecil bangunan

8

Mengambil tindakan pengeluaran botis terhadap bangunan yang didirikan tanpa kebenaran setelah maklum balas kepada pengadu dikeluarkan

15 hari

9

Memberi maklum balas kepada pengadu dari tarikh penerimaan aduan.

10 hari

10

Mengeluarkan permit sementara di atas rizab jalan bagi :

Serta merta

-     Khemah kenduri perkahwinan, bangsal pertunjukan, bangsal upacara perkahwinan, kematian dan seumpamanya;

-     Tempat sembahyang;

-     Mendeposit bahan binaan atas jalan dengan kebenaran;

-     Bangsal kerja bagi pembinaan setor perhubungan dengan bangunan baru;

-     Perancah yang didirikan di atas jalan;

-     Pelantar kerja-kerja berangka ; platform atau struktur sementara daripada apa-apa jenis yang didirikan atas bumbung bersempadan jalan; dan

-     Pemasangan ‘hording’ atas jalan lorong jalan atau lorong jalan kaki berhubung dengan kerja-kerja bangunan.

BIL.

KATEGORI DISAMPAIKAN

 

TEMPOH PIAGAM

 

JABATAN PELESENAN

 

11

Piagam 1 (Lesen Tidak Berisiko)

Serta merta

12

Piagam 2 (Lesen Berisiko)

Tidak Melebihi 10 Hari Bekerja

13

Piagam 3 (Lesen Penjaja)

Tidak Melebihi 10 Hari Bekerja

14

Permit Iklan Sementara

Serta merta

 

JABATAN KESIHATAN PERSEKITARAN DAN PERKHIDMATAN BANDAR

 

15

Kutipan Sampah Domestik Bagi Kawasan Bandar/Perniagaan

Setiap Hari

16

Kutipan Sampah Domestik Bagi Kawasan Kediaman

3 kali seminggu

17

Pemotongan Rumput Bagi Kawasan Taman Perumahan

2 Kali Sebulan

18

Pembersihan Sistem Perparitan/Longkang Bagi Kawasan Perumahan

1 Kali Setiap 2 bulan

 

JABATAN PERBENDAHARAAN

 

19

Pembayaran kepada Pembekal/Pemborong setelah dokumen lengkap

14 hari

 

JABATAN PENGUATKUASAAN

 

20

Tindakan pengeluaran kompaun yang tidak berbayar

2 hari

21

Tindakan penyimpanan dan pelupusan barang sitaan

Barang mudah rosak selepas 14 hari barang kekal selepas 21 hari

22

Tindakan siasatan aduan

10 hari

23

Tindakan menghapuskan kacau ganggu

14 hari

24

Tindakan pengeluaran lesen anjing

Serta merta

 

JABATAN PEMBANGUNAN KOMUNITI DAN SOSIAL

 

25

Maklumbalas permohonan sewaan / penggunaan Dewan Majlis /Kompleks Sukan / kemudahan awam dikeluarkan dalam tempoh yang ditetapkan

3 hari bekerja dari tarikh permohonan

 

UNIT KORPORAT DAN PERHUBUNGAN AWAM

 

26

Mengemukakan maklum balas akuan penerimaan aduan kepada pengadu yang mempunyai akamat lengkap, e-mel / dan nombor telefon dan memastikan maklum balas tindakan terhadap adaun awam dikeluarkan kepada semua pengadu yang mempunyai alamat lengkap, emel dan nombor telefon.

24 jam selepas aduan diterima dan 10 hari bekerja selepas aduan diterima

 

Kemaskini Terakhir: Khamis, 21 Oktober 2021 - 2:46pm