MENU
 
>

PIAGAM PELANGGAN MAJLIS PERBANDARAN MANJUNG

JABATAN : PENILAIAN DAN PENGURUSAN HARTA

BIL.

KATEGORI DISAMPAIKAN

TEMPOH PIAGAM

1.

Memastikan semua pegangan yang telah di keluarkan Sijil Perakuan Siap dan Pematuhan CCC/Notis pemberitahuan Pengeluaran SLM oleh Jabatan Bangunan/OSC siap dinilai

Dalam tempoh tidak melepasi dan tarikh setengah tahun yang berikutnya

2.

Pengesahan senarai nilaian dilaksanakan

Selewat-lewatnya 35 hari sebelum tarikh meminda

3.

Memastikan setiap permohonan bantahan yang memenuhi Sek 142 Akta 171 akan dikaji dan akan dibawa ke Mesyuarat Jawatankuasa Kecil Bantahan

60 hari bekerja dari tarikh meminda senarai nilaian

4.

Memastikan pembantah yang dipanggil ke Mesyuarat Jawatankuasa Kecil Bantahan menerima keputusan bantahan

7 hari selepas mesyuarat

5.

Memastikan peningkatan kutipan semasa dan kutipan tunggakan cukai serta kutipan Caruman Membantu Kadar (CMK) setiap tahun.

Mengikut sasaran yang ditetapkan Pihak Berkuasa Negeri (PBN)

6.

Pindahmilik Pegangan Bercukai

14 hari bekerja

7.

Carian Rasmi

7 hari bekerja

8.

Elaun Kekosongan

30 hari selepas keputusan Mesyuarat

9.

Laporan aduan berkaitan Penilaian

14 hari bekerja dari tarikh surat diterima

10.

Pengeluaran Borang E

Dikeluarkan setiap 1 Mac bagi penggal pertama dan 1 September bagi penggal kedua

11.

Pengeluaran Borang F

Dikeluarkan selepas tamat tempoh 15 hari Borang E diserahkan/diposkan

12.

Pindaan Secara Nilaian

Dalam tempoh tidak melepasi dari tarikh setengah tahun yang berikutnya

 

Kemaskini Terakhir: Khamis, 19 Mei 2022 - 3:34pm