MENU
 
>

PIAGAM PELANGGAN MAJLIS PERBANDARAN MANJUNG

 

1. JABATAN PENILAIAN DAN PENGURUSAN HARTA

BIL.

PIAGAM PELANGGAN

TEMPOH PIAGAM

1.

Memastikan setiap permohonan bantahan yang memenuhi Sek 142 Akta 171 akan dikaji dan akan dibawa ke Mesyuarat Jawatankuasa Kecil Bantahan

60 hari bekerja dari tarikh meminda senarai nilaian

2.

Pindahmilik Pegangan Bercukai

14 hari bekerja

3.

Carian Rasmi

7 hari bekerja

2. JABATAN BANGUNAN 

BIL.

PIAGAM PELANGGAN

TEMPOH PIAGAM

1.

Memproses serta memberi keputusan terhadap permohonan pelan bagi :

  1. Pelan Tambahan Awning dan Tembok;
  2. Pelan Tambahan Awning;

      c. Pelan Kerja-kerja Kecil Bangunan.

Serta merta

2.

Mengambil tindakan pengeluaran notis terhadap bangunan yang didirikan tanpa kebenaran setelah maklumblas kepada pengadu dikeluarkan.

15 hari

3.

Memberi maklum balas kepada pengadu dari tarikh penerimaan aduan.

10 hari

4.

Mengeluarkan permit sementara di atas rizab jalan bagi :

  • Khemah kenduri perkahwinan, bangsal pertunjukan, bangsal upacara perkahwinan, kematian dan seumpamanya;
  • Tempat sembahyang;
  • Mendeposit bahan binaan atas jalan dengan kebenaran;
  • Bangsal kerja bagi pembinaan setor perhubungan dengan bangunan baru;
  • Perancah yang didirikan di atas jalan;
  • Pelantar kerja-kerja berangka; platform atau struktur sementara daripada apa-apa jenis yang didirikan atas bumbung bersempadan jalan; dan
  • Pemasangan ‘hording’ atas jalan lorong jalan atau lorong jalan kaki berhubung dengan kerja-kerja bangunan.

Serta merta