MENU
 
>

 

Ketua Pegawai Maklumat (CIO) bagi Majlis Perbandaran Manjung ialah  Setiausaha , Majlis Perbandaran Manjung.

Nama                : ENCIK MOHD HELMI BIN ARIFIN

Emel                 : helmi@mpm.gov.my

No. Telefon       : 05-6898802 samb 8802

No. Faks           : 05-6882102

Peranan dan tanggungjawab CIO adalah seperti berikut:

  1. Membantu Yang Dipertua dalam melaksanakan tugas-tugas yang melibatkan keperluan ICT di Majlis Perbandaran Manjung
  2. Peneraju penggalakan penggunaan IT dalam Sistem Penyampaian Perkhidmatan Whole-Of-Government (WOG)
  3. Peneraju inovasi melalui aplikasi, infra dan keselamatan ICT
  4. Menyelaras dan mengurus pelan latihan dan Program Kesedaran Keselamatan ICT seperti Penyediaan Dasar Keselamatan ICT Majlis Perbandaran Manjung serta pengurusan dan pengauditan