MENU
 
>

PENGENALAN

  • Meningkatkan taraf kesihatan dan mutu penghidupan penduduk di dalam kawasan Majlis Perbandaran Manjung melalui perancangan, pelaksanaandan pengawasan aktiviti kesihatan yang cekap dan berkesan.
  • Menyediakan satu perkhidmatan perbandaran yang komprehensif, cekap dan berkesan bagi mewujudkan persekitaran yang selamat dan selesa kepada penduduk selaras dengan piagam yang ditetapkan.
  • Meningkatkan, memelihara,keselesaan dan perpaduan penduduk Manjung melalui pengawalan vektor dan kacauganggu yang berkesan.
  • Mencegah dan melindungi penduduk Manjung daripada bahaya penyakit berjangkit bawaan vektor melalui kawalan dan pencegahan yang berkesan.
  • Meningkatkan tahap kualiti perancangan, pelaksanaan dan pengawasan yang berkaitan dengan kawalan vektor pembawa penyakit dan kacau ganggu.
  • Memupuk minat dan kesedaran masyarakat berkaitan amalan kitar semula 3R agar sumber bumi dapat diselamatkan sekaligus mengurangkan jumlah sisa ke tapak pelupusan sampah.
  • Meningkatkan penghasilan baja organik melalui pengkomposan sisa makanan yang dapat menjana pendapatan pihak Majlis.
  • Meningkatkan tahap kualiti kebersihan tandas awam dan tandas kegunaan awam supaya dapat memberikan keselesaan kepada orang awam dan pelancong.
  • Meningkatkan produktiviti dengan menerapkan etika kerja yang baik serta nilai-nilai murni, memperkemaskan pentadbiran dan membentuk satu imej Majlis yang dibanggakan.