1. MAKLUM BALAS  –  (BORANG MAKLUM BALAS) : KLIK DISINI

Kami amat mengalu-alukan maklumbalas / pertanyaan anda. Sekiranya maklumat terperinci yang diperlukan tidak terdapat di dalam web ini, keperluan anda akan dimajukan kepada bahagian yang berkaitan. Pertanyaan / aduan anda akan dijawab dalam tempoh 3 hari waktu bekerja.

2. SISTEM PENGURUSAN ADUAN AWAM (SISPAA) MPM

Sistem Pengurusan Aduan Awam, Majlis Perbandaran Manjung

3.SISTEM PENGURUSAN ADUAN I-TEGUR 

Sistem Pengurusan Aduan i-Tegur Kementerian Perumahan Dan Kerajaan Tempatan

4. ADUAN INTEGRITI  –  (BORANG ADUAN INTEGRITI)

Anda dialu-alukan menggunakan perkhidmatan ini jika anda mempunyai sebarang aduan integriti mengenai Majlis Perbandaran Manjung (MPM) seperti salah laku kakitangan, kelemahan sistem dan tatacara kerja, perbuatan rasuah, penyelewengan dan penyalahgunaan kuasa*. Aduan anda akan membantu kami untuk meningkatkan profesionalisme, kecekapan dan tadbir urus di Jabatan kami.

NOTA: Maklumat peribadi dan aduan integriti yang anda laporkan akan dilindungi dan dirahsiakan di bawah Akta Perlindungan Pemberi Maklumat 2010 (Akta 711)