MENU
 
>

1.         Tawaran adalah dipelawa daripada Kontraktor-Kontraktor yang berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia di bawah Sub Kepala 221002 (membersih kawasan) atau 221006 (membersih pantai / sungai / terusan / empangan / tasik) Taraf Bumiputera yang masih dibenarkan membuat tawaran buat masa ini, mempunyai pengalaman, keupayaan kewangan dan peralatan yang mencukupi bagi melaksanakan kerja-kerja berikut:-

BIL

RUJUKAN SEBUT HARGA

BUTIRAN TAWARAN

HARGA

(RM)

 

1.

 

MPM JKPB

SH NO. 4/ 2016

Kontrak Perkhidmatan Kerja-Kerja Pemotongan Rumput dan Pembersihan Kawasan Zon 1 – Seri Manjung (Kawasan A) untuk tempoh setahun

15.00

 

2.

 

MPM JKPB SH

NO.5/ 2016

Kontrak Perkhidmatan Kerja-Kerja Pemotongan Rumput dan Pembersihan Kawasan Zon 1 – Seri Manjung (Kawasan B) untuk tempoh setahun

15.00

 

3.

MPM JKPB SH NO. 6/2016

Kontrak Perkhidmatan Kerja-Kerja Pembersihan Sistem Perparitan Kawasan Zon 1 – Seri Manjung (Kawasan C) untuk tempoh setahun

 

15.00

 

4.

MPM JKPB SH NO. 7/2016

Kontrak Perkhidmatan Kerja-Kerja Pembersihan Sistem Perparitan Kawasan Zon 1 – Seri Manjung (Kawasan D) untuk tempoh setahun

 

15.00

 

5.

MPM JKPB SH NO. 8/2016

Kontrak Perkhidmatan Kerja-Kerja Pemotongan Rumput dan Pembersihan Kawasan Zon 1 – Lumut (Kawasan E) untuk tempoh setahun

 

15.00

 

6.

MPM JKPB SH NO. 9/2016

Kontrak Perkhidmatan Kerja-Kerja Pembersihan Sistem Perparitan Kawasan Zon 1 – Lumut (Kawasan F) untuk tempoh setahun

 

15.00

 

7.

MPM JKPB SH NO. 10/2016

Kontrak Perkhidmatan Kerja-Kerja Pemotongan Rumput dan Pembersihan Kawasan Jalan Utama JKR Bagi Kawasan Lumut (Kawasan G) untuk tempoh setahun

 

15.00

 

8.

MPM JKPB SH NO. 11/2016

Kontrak Perkhidmatan Kerja-Kerja Pemotongan Rumput dan Pembersihan Kawasan Jalan Utama JKR Bagi Kawasan Seri Manjung (Kawasan H) untuk tempoh setahun

 

15.00

 

9.

MPM JKPB SH NO. 34/2016

Kontrak Perkhidmatan Kerja-Kerja Pemotongan Rumput dan Pembersihan Kawasan Jalan Utama JKR Bagi Kawasan Pulau Pangkor (Kawasan I) untuk tempoh setahun

 

15.00

 

10.

MPM JKPB SH NO. 12/2016

Kontrak Perkhidmatan Kerja-Kerja Pemotongan Rumput, Pembersihan Kawasan, Pembersihan Sistem Perparitan, Pembersihan Pantai dan Laluan Utama Kawasan Zon 1 – Pulau Pangkor untuk tempoh setahun

 

15.00

 

11.

MPM JKPB SH NO. 13/2016

Kontrak Perkhidmatan Kerja-Kerja Pemotongan Rumput dan Pembersihan Kawasan Zon 2 – Sitiawan (Kawasan A) untuk tempoh setahun

 

15.00