MENU
 
>

Adalah dimaklumkan Jabatan Bangunan, MPM telah membuat pindaan ke atas semua Borang Senarai Semak Syarat –Syarat Kelulusan Pelan yang digunapakai di Jabatan ini selaras dengan prosedur MS ISO 9001:2008. Berkuatkuasa mulai 23hb. Mei 2013 semua urusan yang melibatkan Permohonan Pelan hendaklah menggunakan borang tersebut yang boleh dimuat turun di laman web ini atau boleh diperolehi di kaunter Unit Pusat Setempat ( OSC ). Sila klik untuk melihat Garis Panduan Untuk Ruang Tajuk Permohonan Pelan dan Cara Lipatan Permohonan Pelan.

Last Updated: Thursday, 21 October 2021 - 2:46pm