MENU
 
>

Notis (Borang E) sedang diserahkan/diedarkan kepada penduduk/pemilik pegangan bercukai di dalam kawasan pentadbiran MPM mulai 01hb September 2013.

Notis (Borang E) adalah denda yang dikenakan kepada pemilik harta yang gagal menjelaskan bayaran cukai taksiran pada/sebelum 28hb Ogos 2013.

Peringatan : Bayaran sepenuhnya hendaklah dijelaskan dalam tempoh 15 hari dari tarikh notis (Borang E) dipos/diserahkan. Jika gagal berbuat demikian WARAN TAHANAN (BORANG F) (kos tahanan akan dibiayai oleh pemilik harta) akan dikeluarkan dan mensita apa-apa harta alih kepunyaan pemunya atau penduduk yang bertanggungjawab membayarnya (Seksyen 148 Akta Kerajaan Tempatan 1976 (Akta 171)).

Sebarang pertanyaan sila hubungi Hotline MPM 05-6898800 / 6898853 / 6898855

Last Updated: Thursday, 21 October 2021 - 2:46pm