SPESIFIKASI PAPAN TANDA NAMA TAMAN & JALAN
. 1a. Papan Tanda Nama Taman 39 Unit Kebawah
.2a. Papan Tanda Nama Taman 40 Unit Keatas-1
.2b. Papan Tanda Nama Taman 40 Unit Keatas-2
.3.Papan Tanda Nama Jalan
2. SPESIFIKASI PAPAN TANDA PROJEK DALAM PEMBINAAN
. 1. Papan Tanda Projek Skala Kecil
. 2.Papan Tanda Projek Skala Besar
3.SPESIFIKASI TEMPAT LETAK TONG SAMPAH
.1.Pelan Standard Tempat Letak Tong Sampah Bracket
.1a. Pelan Standard Tempat Letak Tong Sampah Compartment-1
.1b. Pelan Standard Tempat Letak Tong Sampah Compartment-2
.4.SPESIFIKASI BINAAN PAPAN DENDENG
Papan Tanda Bagi Struktur Pemancar/Menara Telekomunikasi
87.34 KB
.5.FORMAT RUANG TAJUK PADA LUKISAN127 KB
.6.JADUAL WARNA PERMOHONAN PELAN339 KB
.7.CARA LIPATAN PELAN150 KB
.1.SENARAI SEMAK SYARAT-SYARAT KELULUSAN PELAN – CADANGAN   BANGUNAN KEDIAMAN/SEKIM PERUMAHAN PK-MPM-JBG-001/RK01 Pin.1/23
.2.SENARAI SEMAK SYARAT-SYARAT KELULUSAN PELAN – CADANGAN BANGUNAN INSTITUT,PUSAT PERUBATAN,RUMAH IBADAT PK-MPM-JBG-001/RK03 Pin.1/23
.3.SENARAI SEMAK SYARAT-SYARAT KELULUSAN PELAN – CADANGAN   BANGUNAN KOMERSIAL DAN INDUSTRI PK-MPM-JBG-001/RK02 Pin.1/23
.4.SENARAI SEMAK SYARAT-SYARAT KELULUSAN PELAN – CADANGAN BANGUNAN RUMAH KEDIAMAN PERSENDIRIAN PK-MPM-JBG-002/RK01 Pin.1/23
.5.SENARAI SEMAK SYARAT-SYARAT KELULUSAN PELAN – CADANGAN STRUKTUR SISTEM PEMANCAR/MENARA TELEKOMUNIKASI JBG-T-01 Pin.1/23
.  6.SENARAI SEMAK SYARAT KELULUSAN PELAN – CADANGAN PINDAAN TAMBAHAN KEPADA BANGUNAN SEDIA ADA, CADANGAN KEPADA PELAN LULUS JBG-T-02 Pin.1/23
.7.SENARAI SEMAK DOKUMEN PERMOHONAN – PELAN KONKRIT BERTETULANG  DAN KIRAAN REKABENTUK JBG-D-02 Pin.1/23
. 8.SENARAI SEMAK DOKUMEN PERMOHONAN PELAN –  LANJUT TEMPOH KELULUSAN BANGUNAN JBG-D-01
.9.SENARAI SEMAK PENGEMUKAAN PERMOHONAN – SIJIL KELAYAKAN MENDUDUKI JBG-T-03
.10.SENARAI SEMAK DOKUMEN PERMOHONAN PELAN – PINDAAN & TAMBAHAN   KEPADA BANGUNAN SEDIA ADA (AWNING/PAGAR) JBG-D-10 Pin.1/23
. 11.SENARAI SEMAK DOKUMEN PERMOHONAN PELAN – (PERMIT SEMENTARA) JBG-D-04 Pin.1/23
.12.SENARAI SEMAK DOKUMEN PERMOHONAN PELAN – KERJA-KERJA KECIL  BANGUNAN JBG-D-03 Pin.1/23
.13.SENARAI SEMAK SYARAT KELULUSAN PELAN – AKU JANJI PERMIT  BANGUNAN SEMENTARA  JBG-T-04
.14.BORANG TUNTUTAN WANG CAGARAN RUMAH SESEBUAH JBG-D-13 Pin.1/23
.15.BORANG TUNTUTAN WANG CAGARAN (PINDAAN TAMBAHAN KEDIAMAN LAMA)JBG-D-08 Pin.1/23
.16.AKUJANJI CAGARAN KEBERSIHAN
.17.KADAR FEE PROSES PELAN CAGARAN
.18.BORANG TUNTUTAN CAGARAN SAMPAH KEBERSIHAN (PINDAAN TAMBAHAN KEDIAMAN BARU JBG-D-09 Pin.1/23  
.19.FORMAT PERAKUAN SIAP DAN PEMATUHAN PINDAAN TAMBAHAN (SELAIN BANGUNAN KEDIAMAN JBG-D-11
.20.FORMAT PERAKUAN SIAP DAN PEMATUHAN (BANGUNAN SEMENTARA)  JBG-D-19 Pin.1/23
.21.PENGEMUKAAN PELAN HARDCOPY UNTUK KELULUSAN PENUH (SEMUA KATEGORI PERMOHANAN) JBG-D-15 Pin.1/23
.22.PENGESAHAN DOKUMEN TIDAK BERKAITAN BAGI NOTIFIKASI MULA KERJA PEMBINAAN (BORANG B)
JBG-D-16 Pin.1/23
.23.PROGRAM PEMUTIHAN PEMBANGUNAN CHALET DI TELUK NIPAH PULAU PANGKOR JBG-D-18 Pin.1/23