Tawaran Sebutharga Jabatan Kesihatan & Perkhidmatan Bandar

Dipelawa kepada Kontraktor yang berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia...[baca lagiTarikh tutup 22.08.14.

Tawaran Sebutharga Jabatan Kejuruteraan & Penyelenggaraan

Sebut harga adalah dipelawa kepada Kontraktor Bumiputera yang mempunyai Sijil Perolehan Kerja Kerajaan berdaftar...[baca lagiTarikh tutup 27.08.14.