Perutusan YDP

 

PERUTUSAN YANG DIPERTUA MAJLIS PERBANDARAN MANJUNG

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh, Salam Sejahtera, Salam 1Malaysia dan Salam Perak Aman Jaya.

Terlebih dahulu saya memanjatkan kesyukuran ke hadrat Allah SWT kerana dengan kudrat, iradat dan inayah-Nya, kita diberi kesempatan untuk bertemu lagi pada tahun 2016 ini.

Pada kesempatan ini, Majlis Perbandaran Manjung (MPM) ingin mengucapkan Selamat Tahun Baru 2016 kepada para pelanggan dan stakeholder termasuk jabatan-jabatan kerajaan, syarikat-syarikat swasta, pertubuhan-pertubuhan bukan kerajaan, pemimpin-pemimpin masyarakat dan komuniti kawasan perbandaran Manjung.

Saya bersyukur kerana sepanjang tahun 2015, MPM telah memperoleh pelbagai pengiktirafan seperti terpilih sebagai Agensi Perintis Pelaksanaan Program Inisiatif 1Serve (1Malaysia Customer Service of Civil Servants), penarafan 5 bintang bagi portal menerusi Provider - Based Evaluation (PROBE) 2014, menerima Anugerah Acara Pelancongan Terbaik 2015 bagi Program Pesta Laut Pangkor Lumut 2014 dan menjuarai Pertandingan Arca Taman Sempena Festival Taman Tasik Seremban 2015.

Di samping itu, MPM turut terlibat dalam penganjuran pelbagai program perdana peringkat antarabangsa, nasional dan negeri sepanjang tahun 2015.  Antaranya ialah Festival Puisi dan Lagu Rakyat Antarabangsa Pangkor (PULARA) 6 Tahun 2015, Karnival GP Joran Berita Harian 2015 dan Majlis Pelancaran Bulan Kebangsaan dan Kempen Kibar Jalur Gemilang Negeri Perak Tahun 2015.

Sehubungan dengan itu, MPM ingin merakamkan ucapan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih kepada semua pihak termasuk komuniti kawasan perbandaran Manjung yang sentiasa prihatin dan proaktif dalam memberi idea bernas yang menjadi input penting bagi memantapkan lagi sistem pengurusan MPM dan menjayakan program-program yang dianjurkan.

Agenda MPM pada tahun 2016 ialah untuk meningkatkan komitmen dalam mengenal pasti dan memperhalusi cabaran semasa serta meneruskan usaha bagi memberi perkhidmatan yang lebih berkualiti, bersistematik dan berintegriti untuk memenuhi ekspektasi masyarakat selaras dengan strategi-strategi yang digariskan dalam Pelan Strategik 2014 - 2018.

Akhir kata, semoga pada tahun ini semua perancangan yang telah disusun akan dapat dilaksanakan dengan jayanya dan komuniti kawasan perbandaran Manjung akan hidup dalam limpahan kesejahteraan, sentiasa bersatu padu dan harmoni selari dengan slogan "Manjungku Perbandaran Makmur".

Sekian, terima kasih.

 

(AZIZAN BIN HAJI ABD. MUIN, PMP., AMP., PPT.)
Yang Dipertua,
Majlis Perbandaran Manjung.