Perutusan YDP

 

PERUTUSAN YANG DIPERTUA MAJLIS PERBANDARAN MANJUNG

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh, Salam Sejahtera dan Salam Perak Amanjaya.

Terlebih dahulu saya memanjatkan kesyukuran ke hadrat Allah SWT kerana dengan limpah rahmat dan izin-Nya, dapat kita bersua lagi pada tahun 2015 ini.

Pada kesempatan ini, saya ingin mengucapkan Selamat Tahun Baru 2015 kepada para pelanggan dan pihak-pihak berkepentingan termasuk agensi-agensi kerajaan, syarikat-syarikat swasta, pertubuhan-pertubuhan bukan kerajaan, pemimpin-pemimpin masyarakat dan komuniti di kawasan perbandaran Manjung.

Saya bersyukur kerana pada tahun 2014, Majlis Perbandaran Manjung telah memperolehi pencapaian yang membanggakan sama ada di persada negeri Perak atau nasional. Antaranya ialah diiktiraf sebagai Pihak Berkuasa Tempatan (PBT) ke-3 Terbaik Kebangsaan menerusi penilaian Sistem Penarafan Bintang Pihak Berkuasa Tempatan (SPB-PBT) Tahun 2013, memperolehi Anugerah 5 Bintang Dalam Malaysia Government Portal and Websites Assessment (MGPWA) yang menempatkan MPM pada kedudukan ke-4 seluruh Malaysia dan mengekalkan Pensijilan MS ISO 9001 : 2008 bagi 30 prosedur kualiti dan 6 prosedur pengurusan serta Pensijilan Amalan 5S bagi 4 tahun berturut-turut.

Selain pencapaian dalam sistem pengurusan kualiti, Majlis Perbandaran Manjung juga terlibat dalam pelaksanaan 55 program sepanjang tahun 2014 termasuk program-program peringkat negeri, kebangsaan dan antarabangsa seperti International Rally Of Perak 2014, Pangkor International Development Dialogue (PIDD) 2014, Jambori Antarabangsa Pengakap Negeri Perak 2014 dan Festival Puisi dan Lagu Rakyat Antarabangsa Pangkor (PULARA) 5 Tahun 2014.

Tahun 2014 juga menyaksikan kerancakan pembangunan di daerah Manjung apabila projek-projek mega dilaksanakan seperti pembangunan Loji Janakuasa TNB Janamanjung. Selain itu, terdapat juga beberapa projek penyediaan kemudahan awam seperti menaik taraf saliran utama di Taman Harmoni, Sitiawan, penyediaan kemudahan masyarakat di Kampung Dato’ Seri Kamaruddin, pembinaan Galeri Pangkor dan menaik taraf jalan-jalan di Kawasan Perindustrian Kampung Acheh, Sitiawan.

Kejayaan ini dapat direalisasikan hasil sumbangan pelbagai pihak iaitu barisan warga kerja Majlis Perbandaran Manjung yang sentiasa mengamalkan budaya kerja berprestasi tinggi, agensi-agensi kerajaan, pelabur-pelabur, pemaju-pemaju, pemimpin-pemimpin masyarakat dan komuniti setempat yang sentiasa memberi kerjasama dan proaktif dalam memberi idea yang menjadi input penting bagi memantapkan lagi sistem pengurusan Majlis Perbandaran Manjung dan bersama-sama memacu pembangunan di daerah Manjung.

Agenda utama Majlis Perbandaran Manjung pada tahun 2015 ialah untuk mewujudkan pembangunan mampan iaitu pembangunan bersepadu dan seimbang yang berteraskan kemajuan dalam bidang ekonomi dan sosial serta pemuliharaan alam sekitar. Selain itu, Majlis Perbandaran Manjung akan terus komited untuk memberi perkhidmatan perbandaran dan sistem penyampaian perkhidmatan yang terbaik kepada masyarakat dan pihak-pihak berkepentingan

Semoga perancangan Majlis Perbandaran Manjung pada tahun ini akan berjalan lancar dan memperolehi kejayaan yang lebih cemerlang, berinovatif, berdaya saing serta menjadi PBT terbaik di Malaysia.

Sekian, terima kasih.

 

(DATO' ZAMRI BIN MAN , DPMP., PMP., AMP., PJB.)
Yang Dipertua
Majlis Perbandaran Manjung