Perutusan YDP

 

PERUTUSAN YANG DIPERTUA MAJLIS PERBANDARAN MANJUNG

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh, Salam Sejahtera, Salam 1Malaysia dan Salam Perak Amanjaya.

Terlebih dahulu saya memanjatkan kesyukuran ke hadrat Allah S.W.T kerana dengan kudrat, iradat dan inayahNya, dapat kita bersua lagi pada tahun 2014 ini.

Di kesempatan ini, Majlis Perbandaran Manjung (MPM) ingin mengucapkan Selamat Tahun Baru 2014 kepada para pelanggan dan stakeholder termasuk jabatan-jabatan kerajaan, syarikat-syarikat swasta, pertubuhan-pertubuhan bukan kerajaan, pemimpin-pemimpin masyarakat dan komuniti kawasan perbandaran Manjung.

Pada tahun ini, MPM akan melaksanakan langkah penjimatan khususnya dengan meningkatkan amalan perbelanjaan berhemah dalam urusan pentadbiran selaras dengan dasar penjimatan sektor awam yang diumumkan oleh Y.A.B. Perdana Menteri Malaysia baru-baru ini.

Manakala dalam menjayakan Program Melawat Malaysia Tahun 2014, MPM memohon kerjasama semua pihak dalam meningkatkan kunjungan pelancong ke daerah Manjung. Pengusaha hotel, pengusaha produk pelancongan dan peniaga perlu meningkatkan kualiti perkhidmatan kepada pelanggan, memastikan harga jualan berpatutan serta memastikan premis sentiasa berada dalam keadaan bersih, cantik dan ceria. Manakala masyarakat umum harus menjaga kebersihan tempat-tempat awam dan mempamerkan kemesraan, keceriaan, kesopanan serta sikap ingin membantu pelancong sejajar dengan konsep "Think Tourism, Act Tourism.

MPM juga akan meneruskan usaha dengan lebih gigih untuk merealisasikan visi bagi menjadikan Manjung sebagai bandar pelancongan dan maritim yang maju, progresif, makmur dan terunggul menjelang tahun 2015. Di samping itu, keberkesanan sistem penyampaian perkhidmatan juga akan dipertingkatkan supaya hanya perkhidmatan terbaik diberi kepada pelanggan.

Akhir kata, semoga pada tahun 2014 ini semua perkara yang dirancang akan terlaksana dengan jayanya dan komuniti kawasan perbandaran Manjung akan hidup dalam limpahan kesejahteraan, sentiasa bersatu padu dan harmoni

Sekian, terima kasih.

 

(DATO' ZAMRI BIN MAN , DPMP., PMP., AMP., PJB.)
Yang Dipertua
Majlis Perbandaran Manjung