MENU

Statistik Bilangan Transaksi Perkhidmatan Atas Talian MPM 2017

No Nama Perkhidmatan Online
Statistik Bil Transaksi
Tarikh Mula Digunakan
Jan
%
Feb
%
Mac
%
Apr
%
Mei
%
Jun
%
Jul
%
Aug
%
Sept
%
Oct
%
Nov
%
Dec
%
1.
Semakan Penyata Cukai Taksiran
02.02.2009
28
24.6
40
23
63
40.1
83
64.6
25
24.6
30
29.0
60
40.8
40
208
50
30
30
15
       
2.
Semakan Penyata Sewaan
02.02.2009
4
3.5
3
1.7
5
3.0
0
0
0
0
0
0
20
18.5
10
0
30
0
5
1.6
       
3.
Semakan Pelesenan
02.02.2009
2
1.8
0
0
7
4.2
2
1.8
0
0
0
0
40
20.8
5
3.5
10
3.5
3
0.3
       
4.
Semakan Kompaun
02.02.2009
16
14.0
24
13.8
10
8.0
30
10.3
8
4.6
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
       
5.
Sistem e-aduan
02.02.2009
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
       
6.
E-Lesen
01.02.2011
0
0
0
0
0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0        
7.
E-Tempahan
17.01.2011
0
0
0
0
  0   0  0   0   0    0   0  0 0 0   0  0    0   0   0 0        
8.
Jawatan Kosong Online
10.06.2010
1947
80
0
0
926 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0        
9.
Sistem osc online
01.02.2011
56
49.1
97
55.8
20 35.0 59 15 19 23.8 10 8.9 12 10.8 13 12 19 24 15 5.6        
10.
Feedback Management System  
0
0
0
0
5 1.6 4 1 0 0 1 0.8 0 0 4 1.2 1 0.8 11 4.8        
11.
E-Bayaran  
4
3.5
8
4.6
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0        
  Total   914 100 174 100 1036 100 119 100  33  100 41 100 132 100   72 100 110
100
64
100      

(Januari - Oktober 2017)