MENU

Statistik Bilangan Transaksi Perkhidmatan Atas Talian MPM 2018

No Nama Perkhidmatan Online
Statistik Bil Transaksi
Tarikh Mula Digunakan
Jan
%
Feb
%
Mac
%
Apr
%
Mei
%
Jun
%
Jul
%
Aug
%
Sept
%
Oct
%
Nov
%
Dec
%
1.
Semakan Penyata Cukai Taksiran
02.02.2009
28
24.6
40
23
25
26.5
10
0.5
15
0.8
20
5
10
0.9
20
5
25
8.5
15
8.2
30 15.2    
2.
Semakan Penyata Sewaan
02.02.2009
4
3.5
3
1.7
18
5.8
4
5.8
10
5.8 25 20 20 18 15 1.2 20 22.2 26 10.8 35 15.2    
3.
Semakan Pelesenan
02.02.2009
2
1.8
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 0 0 0 0 0 0    
4.
Semakan Kompaun
02.02.2009
16
14.0
24
13.8
10
5.8
0
0
20
10
20
15 30 19 20 1.6 45 20.8 36 18.6 42 18.9    
5.
Sistem e-aduan
02.02.2009
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0  0   0 0 0 0 0 0 0 0 0    
6.
E-Lesen
01.02.2011
0
0
0
0
0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
7.
E-Tempahan
17.01.2011
0
0
0
0
0    0   0   0 0 0 0 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
8.
Jawatan Kosong Online
10.06.2010
1947
80
0
0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
9.
Sistem osc online
01.02.2011
56
49.1
97
55.8
80 42.1 89 40.1 62 28.1 40 20 30 10 23 5.8 18 4.3 15 3.5 29 8.6    
10.
Feedback Management System  
3
10.8
0
0
1 0.8 1 1.0 0 0 4 8 1 0.5 6 3.2 5 2.5 2 1.5 3 2.0    
  Total   914 100 174 100 134 100 104 100 107 100 109 100 91 100 84 100 113 100 94 100 139 100  

(Januari -November 2018)