MENU

Statistik Bilangan Transaksi Perkhidmatan Atas Talian MPM 2018

No Nama Perkhidmatan Online
Statistik Bil Transaksi
Tarikh Mula Digunakan
Jan
%
Feb
%
Mac
%
Apr
%
Mei
%
Jun
%
Jul
%
Aug
%
Sept
%
Oct
%
Nov
%
Dec
%
1.
Semakan Penyata Cukai Taksiran
02.02.2009
28
24.6
40
23
25
26.5
10
0.5
15
0.8
20
5
 
 
 
 
 
 
 
 
       
2.
Semakan Penyata Sewaan
02.02.2009
4
3.5
3
1.7
18
5.8
4
5.8
10
5.8 25 20                        
3.
Semakan Pelesenan
02.02.2009
2
1.8
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
 
 
                   
4.
Semakan Kompaun
02.02.2009
16
14.0
24
13.8
10
5.8
0
0
20
10
20
15                        
5.
Sistem e-aduan
02.02.2009
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0                        
6.
E-Lesen
01.02.2011
0
0
0
0
0
0 0 0 0 0 0 0                        
7.
E-Tempahan
17.01.2011
0
0
0
0
0    0   0   0 0 0 0 0                        
8.
Jawatan Kosong Online
10.06.2010
1947
80
0
0
0 0 0 0 0 0 0 0                        
9.
Sistem osc online
01.02.2011
56
49.1
97
55.8
80 42.1 89 40.1 62 28.1 40 20                        
10.
Feedback Management System  
3
10.8
0
0
1 0.8 1 1.0 0 0 4 8                        
  Total   914 100 174 100 134 100 104 100 107 100                          

(Januari - Julai 2018)

 

Kemaskini Terakhir: Rabu, 26 September 2018 - 12:45pm