MENU

Statistik Bilangan Transaksi Perkhidmatan Atas Talian MPM 2016

No Nama Perkhidmatan Online
Statistik Bil Transaksi
Tarikh Mula Digunakan
Jan
%
Feb
%
Mac
%
Apr
%
Mei
%
Jun
%
Jul
%
Aug
%
Sept
%
Oct
%
Nov
%
Dec
%
1.
Semakan Penyata Cukai Taksiran
02.02.2009
28
24.6
40
23
35
25.2
36
22.1
20
14.2
16
14.0
10
7.2
552
50
150
21
600
55
200 20 16 14.0
2.
Semakan Penyata Sewaan
02.02.2009
4
3.5
3
1.7
1
0.7
4
2.5
0
0
3
1.7
2
1.4
2
1.0
5
2.5
2
1.4
5 2.5 3 1.7
3.
Semakan Pelesenan
02.02.2009
2
1.8
0
0
4
2.9
3
1.8
2
1.4
10
0.6
8
0.56
6
0.48
5
2.5
8
0.56
10 2 4 2.9
4.
Semakan Kompaun
02.02.2009
16
14.0
24
13.8
10
7.2
11
6.7
15
10.6
4
2.9
3
0.21
3
0.21
120
18.4
300
28
20 8 15 10.6
5.
Sistem e-aduan
02.02.2009
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
   0   0   0 0
6.
E-Lesen
01.02.2011
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 0 0
7.
E-Tempahan
17.01.2011
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
  0   0   0 0
8.
Jawatan Kosong Online
10.06.2010
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 0 0
9.
Sistem osc online
01.02.2011
56
49.1
97
55.8
84
60.4
101
62
94
66.7
24
1.44
24
1.68
50
22
80
45.2
70
28
95 55 70 28
10.
Feedback Management System  
4
3.5
2
1.1
3
2.2
5
3.1
1
0.7
8
4.6
0
0
8
3.2
6
5.2
9
6.4
13 7.0 15 10.6
11.
E-Bayaran  
4
3.5
8
4.6
2
1.4
3
1.8
9
6.4
204
12.24
730
51.1
20
18.2
28
10.2
50
22
48 19 50 22
  Total  
114
100
174
100
139
100
163
100
141
100
269
100
777
100
641
100
394
100
1039
100 391 100 173

(January - Disember 2016)