MENU

Statistik Bilangan Transaksi Perkhidmatan Atas Talian MPM 2019

No Nama Perkhidmatan Online
Statistik Bil Transaksi
Tarikh Mula Digunakan
Jan
%
Feb
%
Mac
%
Apr
%
Mei
%
Jun
%
Jul
%
Aug
%
Sept
%
Oct
%
Nov
%
Dec
%
1.
Semakan Penyata Cukai Taksiran
02.02.2009
28
24.6
50
14.0
80
35.2
45.3 13.5                                
2.
Semakan Penyata Sewaan
02.02.2009
4
3.5
5
5.2 21 7.8 18 6.3                                
3.
Semakan Pelesenan
02.02.2009
2
1.8
0 0 0 0 0 0                                
4.
Semakan Kompaun
02.02.2009
16
14.0
10 8.6 0 0 0 0                                
5.
Sistem e-aduan
02.02.2009
0
0
0 0 0 0 0 0                                
6.
E-Lesen
01.02.2011
0
0
0 0 0 0 0 0                                
7.
E-Tempahan
17.01.2011
0
0
0 0 0 0 0 0                                
8.
Jawatan Kosong Online
10.06.2010
1947
80
0 0 0 0 0 0                                
9.
Sistem osc online
01.02.2011
56
49.1
40 74.1 62 45 0 0                                
10.
Feedback Management System  
3
10.8 10 18.6 5 13.1 7 12.1                                
  Total   914 100 115 100 168 100 70.3 100                              

(JAN 2019- APRIL 2019)