MENU

Statistik Bilangan Transaksi Perkhidmatan Atas Talian MPM 2017

No Nama Perkhidmatan Online
Statistik Bil Transaksi
Tarikh Mula Digunakan
Jan
%
Feb
%
Mac
%
Apr
%
Mei
%
Jun
%
Jul
%
Aug
%
Sept
%
Oct
%
Nov
%
Dec
%
1.
Semakan Penyata Cukai Taksiran
02.02.2009
28
24.6
40
23
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       
2.
Semakan Penyata Sewaan
02.02.2009
4
3.5
3
1.7
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       
3.
Semakan Pelesenan
02.02.2009
2
1.8
0
0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       
4.
Semakan Kompaun
02.02.2009
16
14.0
24
13.8
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       
5.
Sistem e-aduan
02.02.2009
0
0
0
0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       
6.
E-Lesen
01.02.2011
0
0
0
0
 
                                     
7.
E-Tempahan
17.01.2011
0
0
0
0
                                       
8.
Jawatan Kosong Online
10.06.2010
800
80
0
0
                                       
9.
Sistem osc online
01.02.2011
56
49.1
97
55.8
                                       
10.
Feedback Management System  
4
3.5
2
1.1
                                       
11.
E-Bayaran  
4
3.5
8
4.6
                                       
  Total   914 100 174 100                          
 
 
       

(Januari - Febuari 2017)