MENU
 
>

Statistik Bilangan Transaksi Perkhidmatan Atas Talian MPM 2019

No Nama Perkhidmatan Online
Statistik Bil Transaksi
Tarikh Mula Digunakan
Jan
%
Feb
%
Mac
%
Apr
%
Mei
%
Jun
%
Jul
%
Aug
%
Sept
%
Oct
%
Nov
%
Dec
%
1.
Semakan Penyata Cukai Taksiran
02.02.2009
28
24.6
50
14.0
80
35.2
45.3 13.5 10 8.2 12 8.2 40 20.5 30 15.3 21 18.5            
2.
Semakan Penyata Sewaan
02.02.2009
4
3.5
5
5.2 21 7.8 18 6.3 8 4.2 0 0 0 0 5 8.5 10 12.1            
3.
Semakan Pelesenan
02.02.2009
2
1.8
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0            
4.
Semakan Kompaun
02.02.2009
16
14.0
10 8.6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0            
5.
Sistem e-aduan
02.02.2009
0
0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0            
6.
E-Lesen
01.02.2011
0
0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0            
7.
E-Tempahan
17.01.2011
0
0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0            
8.
Jawatan Kosong Online
10.06.2010
1947
80
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0            
9.
Sistem osc online
01.02.2011
56
49.1
40 74.1 62 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0            
10.
Feedback Management System  
3
10.8 10 18.6 5 13.1 7 12.1 5 10.2 4 5.2 0 0 5 4 9 5.5            
  Total   914 100 115 100 168 100 70.3 100 23 100 16 100 40 100 40 100 40 100          

(JAN 2019- DIS 2019)

 

Kemaskini Terakhir: Rabu, 26 Februari 2020 - 4:31pm