MENU

E-PARTICIPATION MPM

E-Participation merupakan kemudahan yang disediakan bagi mendapatkan maklumbalas berkenaan kajian atau soal selidik terhadap responden Majlis Perbandaran Manjung daripada Komuniti Perbandaran Manjung.

                                                                                                     RSS Feed

          >> POLISI E-PARTICIPATION <<                             >> Subscribe E-Participation <<

         PROMOSI E-PARTICIPATION 

                              

         >> Kalendar Online - Events <<