MENU
 
>

                                                         

                                                                                                                                                                                                                            

MAJLIS PERBANDARAN MANJUNG

NOTIS TENDER

Sebutharga  adalah dipelawa daripada syarikat yang masih sah berdaftar dengan KEMENTERIAN KEWANGAN MALAYSIA dalam kelas dan jenis pendaftaran yang berkaitan serta yang masih dibenarkan membuat tawaran bagi melaksanakan kerja-kerja seperti berikut :-

BIL

NO RUJUKAN

TAJUK

BUTIR – BUTIR TAWARAN

TARIKH / HARGA / TEMPAT DOKUMEN DIJUAL

KELAYAKAN KONTRAKTOR / SYARIKAT

 

TARIKH

TAKLIMAT

TARIKH & MASA

TENDER TUTUP

 

1.

 

 

 

NO RUJUKAN

MPM JKP / T / 01 / 2017

 

TAJUK

TAWARAN TENDER TERBUKA BAGI KERJA-KERJA PERKHIDMATAN KAWALAN KESELAMATAN DI BANGUNAN-BANGUNAN DAN ASET-ASET MILIK MAJLIS PERBANDARAN MANJUNG TERMASUK KAWASAN-KAWASAN YANG DIISYTIHARKAN SEBAGAI KAWASAN DAN TEMPAT LARANGAN  DI BAWAH AKTA  KAWASAN DAN TEMPAT LARANGAN1959 (AKTA 298)

 

KAWALAN KESELAMATAN MELIPUTI PENGAWAL BERSENJATA DAN TIDAK BERSENJATA/STATIK.

 

Dokumen yang lewat tidak akan diterima

 

DARI TARIKH

15 FEBRUARI 2017

(RABU)

 

HINGGA

24 FEBRUARI 2017

(JUMAAT)

 

HARGA DOKUMEN

RM 50.00

 

TEMPAT

Jabatan Perbendaharaan

Majlis Perbandaran Manjung,

 

WAKTU URUSAN

Isnin – Khamis

08:15 Pagi – 01:00 Petang

02:00 Petang – 4:15 Petang

Jumaat

08:15 Pagi – 12:15 Tengahari

02:45 Petang – 4:15 Petang

 

BUMIPUTERA

 

 

 

KEPALA

220801 PERTAHANAN DAN KESELAMATAN

 

 

 

TARIKH

15

FEBRUARI

2017

(RABU)

 

MASA

10.00 Pagi

 

TEMPAT

 

RUANG LEGAR BANGUNAN MPM BLOK A

 

(WAJIB)

 

 

TARIKH

24

FEBRUARI 2017

 

 

MASA

12:00 Tengahari

 

 

  1. Dokumen tawaran akan dijual seperti tarikh di atas pada waktu pejabat.  Dokumen tawaran TIDAK akan dijual selepas tempoh tersebut.
  2. Sekiranya petender tidak berdaftar dengan Majlis Perbandaran Manjung dikehendaki berdaftar terlebih dahulu sebagai pembekal di Jabatan Perbendaharaan.  Dokumen tawaran hanya dijual kepada syarikat atau wakilnya yang sah sahaja yang menunjukkan Sijil Kementerian Kewangan Malaysia (KKM) berserta satu salinan sijil tersebut dan Surat Wakil (bagi bukan pemegang asal sijil). Kontraktor DIWAJIBKAN menghadiri lawatan tapak (taklimat) mengikut tarikh yang ditetapkan sebelum membeli dokumen sebutharga yang dikeluarkan.
  3. Bayaran dokumen tawaran hendaklah dibuat dalam bentuk TUNAI SAHAJA di kaunter bayaran Majlis Perbandaran Manjung (bayaran tidak akan dikembalikan).
  4. Semua dokumen tawaran mestilah dikemukakan dalam sampul surat berlakri dan ditulis tajuk dan nombor tawaran berkenaan di penjuru kiri dan dialamatkan kepada Yang Dipertua Majlis Perbandaran Manjung, Jalan Pinang Raja, 32040 Seri Manjung dan dimasukkan ke dalam Peti Tender di Jabatan Perbendaharaan.
  5. Majlis Perbandaran Manjung tidak terikat untuk menerima tawaran yang terendah atau mana-mana tawaran.  Pihak Majlis juga tidak akan bertanggungjawab terhadap sebarang dokumen tender yang tidak terdapat di dalam Peti Tender setelah Peti Tender dibuka.
  6. Bukti penghantaran bukan bukti penerimaan.
  7. Laman Web : www.mpm.gov.my

 

YANG DIPERTUA,

MAJLIS PERBANDARAN MANJUNG,

PERAK DARUL RIDZUAN

 

Attachments: 
Tender Ref: 
MPM JKP / T / 01 / 2017
Tender Closing Date: 
Isnin, 27 Februari 2017
Kemaskini Terakhir: Isnin, 23 November 2020 - 3:30pm