MENU
 
>

KEW.PA-27

No. Sebut harga :

KENYATAAN TAWARAN SEBUT HARGA

PELUPUSAN ASET ALIH

 

MAJLIS PERBANDARAN MANJUNG

JALAN PINANG RAJA

32040 SERI MANJUNG

PERAK DARUL RIDZUAN

 

1.      Tawaran adalah dipelawa dari syarikat atau orang perseorangan yang berminat untuk membeli aset seperti berikut:

           

Bil.

Keterangan aset

Kuantiti

Harga Simpanan (RM)

No. Sebut Harga

1.

MESIN DAN PERALATAN

(Mesin fogging/Ulv/Spray Can)

19

202.00

BIL (04)(JPR)400-10/2/19

2.

PERALATAN ELEKTRIK

(Tv/Mesin Basuh)

3

45.00

BIL (05)(JPR)400-10/2/19

 * Nota : Bagi yang berkaitan sahaja.

  1. Aset boleh dilihat pada 12.06.2019 hingga 20.06.2019 di antara jam 09.00 pagi hingga 12.00 tengah hari di Stor Aset, Sitiawan.
  2. Tawaran sebut harga boleh dibuat dengan menggunakan Borang Sebut Harga Pelupusan Aset Alih Kerajaan (KEW.PA-28) yang boleh diperoleh di alamat seperti di para 4. Tawaran hendaklah sah bagi tempoh 90 hari.
  3. Semua tawaran dengan maklumat yang lengkap hendaklah menggunakan sampul surat berlakri dan di tanda No. Sebut harga dan dihantar melalui pos atau dimasukkan ke dalam Peti Tawaran di alamat:-

Kaunter One Serve

Majlis Perbandaran Manjung

      Jalan Pinang Raja

     32040 Seri Manjung

        Perak Darul Ridzuan

  1. Tarikh tutup sebut harga pada 12.07.2019 jam 12.00 tengah hari. Sebut harga yang diterima lewat tidak akan dipertimbangkan.

 

(SYAMSUL HAZEMAN BIN MD SALLEH, AMP.)

Yang Dipertua

Majlis Perbandaran Manjung

Tender Ref: 
BIL (04)(JPR)400-10/2/19
Tender Closing Date: 
Jumaat, 12 Julai 2019
Kemaskini Terakhir: Jumaat, 10 Julai 2020 - 12:02pm