MENU
 
>

KEW.PA-27

No. Sebut harga :

KENYATAAN TAWARAN SEBUT HARGA

PELUPUSAN ASET ALIH KERAJAAN

 

MAJLIS PERBANDARAN MANJUNG

JALAN PINANG RAJA

32040 SERI MANJUNG

PERAK DARUL RIDZUAN

1.      Tawaran adalah dipelawa dari syarikat atau orang perseorangan yang berminat untuk membeli aset seperti berikut:

Bil.

Keterangan Aset

 

Nombor Sebut Harga

 

Kuantiti

Harga Simpanan (RM)

1.

PERALATAN DAN PENYAMAN UDARA

ALAT HAWA DINGIN YORK 1.0 HP

BIL ( 16 ) MPM(JPR) 400-10/2/19

 

7

50.00 per unit

2.

PERALATAN DAN PENYAMAN UDARA

ALAT HAWA DINGIN YORK 1.5 HP

BIL ( 17 ) MPM(JPR) 400-10/2/19

 

1

50.00 per unit

3.

PERALATAN DAN PENYAMAN UDARA

ALAT HAWA DINGIN YORK 2.0 HP

BIL ( 18 ) MPM(JPR) 400-10/2/19

 

5

50.00 per unit

  1. Aset boleh dilihat mulai 10 September 2019 (Isnin) hingga 13 September 2019 (Jumaat) mengikut waktu pejabat di  Stor Aset, Sitiawan. Pegawai yang boleh dihubungi bagi tujuan ini adalah Encik Zulhafizan Bin Omar (05-6898923/8924).
  2. Tawaran sebut harga boleh dibuat dengan menggunakan Borang Sebut Harga Pelupusan Aset Alih Kerajaan (KEW.PA-28) yang boleh diperoleh di Kaunter Perkhidmatan Pelanggan, Majlis Perbandaran Manjung dengan harga jualan RM 15.00 setiap satu dan wang pembayaran tidak akan dikembalikan. Dokumen sebut harga akan mula dijual  pada 10 September 2019 (Isnin)hingga 27 September 2019 (Jumaat). Tawaran hendaklah sah bagi tempoh 90 hari.
  3. Semua tawaran dengan maklumat yang lengkap hendaklah menggunakan sampul surat berlakri dan di tanda No. Sebut Harga dan dihantar melalui pos atau dimasukkan ke dalam Peti Tawaran di alamat :-

Kaunter Perkhidmatan Pelanggan

Majlis Perbandaran Manjung

   Jalan Pinang Raja

     32040 Seri Manjung

        Perak Darul Ridzuan

  1. Tarikh tutup sebut harga pada 27 September 2019 jam 12.00 tengah hari. Sebut harga yang diterima lewat tidak akan dipertimbangkan.

 

 

 

t.t

(SYAMSUL HAZEMAN BIN MD SALLEH, AMP.)

Yang Dipertua

Majlis Perbandaran Manjung

 

 

 

Alamat  :          Majlis Perbandaran Manjung

Jalan Pinang Raja

32040 Seri Manjung

Perak Darul Ridzuan

 

 

Tarikh              :

 

 

 

Cop                 :

 

Tender Ref: 
BIL ( 16 ) MPM(JPR) 400-10/2/19
Tender Closing Date: 
Jumaat, 27 September 2019
Kemaskini Terakhir: Rabu, 26 Februari 2020 - 4:31pm