MENU

 

KEW.PA-27

No. Sebut harga :BIL (19) MPM(JPR)400-10/2/19

KENYATAAN TAWARAN SEBUT HARGA

PELUPUSAN ASET ALIH KERAJAAN

 

MAJLIS PERBANDARAN MANJUNG

JALAN PINANG RAJA

32040 SERI MANJUNG

PERAK DARUL RIDZUAN

 

 

1.      Tawaran adalah dipelawa dari syarikat atau orang perseorangan yang berminat untuk membeli aset seperti berikut:

           

Bil.

Keterangan Aset

 

Maklumat Aset

Kuantiti

Harga Simpanan (RM)

1.

BEKALAN ALAT GANTI

 

TAYAR KENDERAAN

(Pelbagai saiz)

150

1,500.00

 

  1. Aset boleh dilihat pada 12 September 2019 (Khamis) mengikut waktu pejabat di  Stor Zon 1 Seri Manjung. Pegawai yang boleh dihubungi bagi tujuan ini adalah Encik Zulhafizan Bin Omar (05-6898923/8924).
  2. Tawaran sebut harga boleh dibuat dengan menggunakan Borang Sebut Harga Pelupusan Aset Alih Kerajaan (KEW.PA-28) yang boleh diperoleh di Kaunter Perkhidmatan Pelanggan, Majlis Perbandaran Manjung dengan harga jualan RM 15.00 setiap satu dan wang pembayaran tidak akan dikembalikan. Dokumen sebut harga akan mula dijual  pada 10 September 2019 (Isnin) hingga 27 September 2019 (Jumaat). Tawaran hendaklah sah bagi tempoh 90 hari.
  3. Semua tawaran dengan maklumat yang lengkap hendaklah menggunakan sampul surat berlakri dan di tanda No. Sebut harga BIL (19) MPM(JPR) 400-10/2/19 dan dihantar melalui pos atau dimasukkan ke dalam Peti Tawaran di alamat:-

Kaunter Perkhidmatan Pelanggan

   Majlis Perbandaran Manjung

   Jalan Pinang Raja

     32040 Seri Manjung

     Perak Darul Ridzuan

  1. Tarikh tutup sebut harga pada 27 September 2019 jam 12.00 tengah hari. Sebut harga yang diterima lewat tidak akan dipertimbangkan.

 

 

 

t.t

 

(SYAMSUL HAZEMAN BIN MD SALLEH, AMP.)

Yang Dipertua

Majlis Perbandaran Manjung

Alamat :          Majlis Perbandaran Manjung

Jalan Pinang Raja

32040 Seri Manjung

Perak Darul Ridzuan

Tarikh              :

Cop                 :

Tender Ref: 
BIL (19) MPM(JPR)400-10/2/19
Tender Closing Date: 
Jumaat, 27 September 2019
Kemaskini Terakhir: Rabu, 18 September 2019 - 3:19pm