MENU

Penyewaan Kedai / Gerai / Pasar Majlis

KEPADA SESIAPA YANG BERMINAT

 

PELAWAAN PENYEWAAN KEDAI / MEJA PASAR / GERAI MILIK MAJLIS PERBANDARAN MANJUNG

 

Adalah dimaklumkan Majlis Perbandaran Manjung mempunyai Meja Pasar Awam dan Gerai kosong untuk disewakan. Kepada tuan/puan yang berminat adalah dipelawa untuk hadir ke Pejabat Majlis Perbandaran Manjung pada waktu pejabat. Borang permohonan boleh didapati di Kaunter Jabatan Perbendaharaan MPM.

Setiap permohonan hendaklah disertakan dengan salinan kad pengenalan, salinan sijil pendaftaran perniagaan (jika ada) beserta bayaran seperti berikut bagi setiap permohonan:-

1.1 Bayaran proses sebanyak       RM5.00

Pihak Majlis berhak menolak permohonan yang tidak lengkap atau tidak mematuhi syarat-syarat pengiklanan. Pemohon adalah dinasihatkan supaya memohon meja pasar / gerai yang tercatit di dalam iklan sahaja.

Senarai meja pasar / gerai adalah seperti yang dilampirkan di halaman utama laman ini ( rujuk ruangan Iklan Sewaan )