MENU

Statistik Pengunjung / Pelancong

STATISTIK KEDATANGAN PELANCONG KE DAERAH MANJUNG JAN-SEPT 2015

Bil Lokasi Luar Negara Tempatan Jumlah Jumlah yang diklasifikasikan
1
Lumut dan Pulau Pangkor

(berdasarkan jumlah feri Jabatan Lumut)

- 944,577 – (20% Penduduk tempatan 188,915) = 755,662 - 755,662
2
Teluk Batik

(kiraan manual oleh bahagian Pelancongan MPM)

- 182,153 - 182,153
3
Galeri Pangkor

(kiraan manual oleh bahagian Pelancongan MPM)

1,839
(41 buah negara)
42,291
(16 buah negeri)
44,130  
4
Pusat Informasi Pelancong Pangkor

(kiraan manual oleh bahagian Pelancongan MPM)

431
(41 buah negara)
1,923
(16 buah negeri)
2,354  

JUMLAH KESELURUHAN

        937,815

 

Dikemaskini pada 25 October 2015

Disediakan Oleh
Bahagian Pelancongan
Jabatan Pembangunan Kemasyarakatan & Hal Ehwal Komuniti
Majlis Perbandaran Manjung