MENU
 
>
  1. Aset boleh dilihat pada 10 Oktober 2019 (Khamis) pada jam 9.00 pagi di Depot Bas, Kampung Koh Sitiawan (berkumpul di Lobi Utama jam 8.30 pagi). Pegawai yang boleh dihubungi bagi tujuan ini adalah Encik Zulhafizan Bin Omar

(05-6898923/8924).

  1. Tawaran sebut harga boleh dibuat dengan menggunakan Borang Sebut Harga Pelupusan Aset Alih Kerajaan (KEW.PA-28) yang boleh diperoleh di Kaunter Perkhidmatan Pelanggan, Majlis Perbandaran Manjung dengan harga jualan RM 15.00 setiap satu dan wang pembayaran tidak akan dikembalikan. Dokumen sebut harga akan mula dijual  pada 7 Oktober 2019 (Isnin) hingga 18 Oktober 2019 (Jumaat). Tawaran hendaklah sah bagi tempoh 90 hari.
  2. Semua tawaran dengan maklumat yang lengkap hendaklah menggunakan sampul surat berlakri dan di tanda No. Sebut Harga dan dihantar melalui pos atau dimasukkan ke dalam Peti Tawaran di alamat:-

 

Kaunter Perkhidmatan Pelanggan

      Majlis Perbandaran Manjung

Jalan Pinang Raja

32040 Seri Manjung

Perak Darul Ridzuan

 

  1. Tarikh tutup sebut harga pada 18 Oktober 2019 jam 12.00 tengah hari. Sebut harga yang diterima lewat tidak akan dipertimbangkan.

 

         (SYAMSUL HAZEMAN BIN MD SALLEH, AMP.)

         Yang Dipertua

         Majlis Perbandaran Manjung

 

 

 

Alamat             :          Majlis Perbandaran Manjung

Jalan Pinang Raja

32040 Seri Manjung

Perak Darul Ridzuan

Tarikh              :

 

 

 

Cop                 :

 

 

Kemaskini Terakhir: Khamis, 25 Februari 2021 - 4:41pm