MENU
 
>

MAJLIS PERBANDARAN MANJUNG

PELAWAAN UNTUK MENGISI JAWATAN GRED KENAIKAN PANGKAT

PENOLONG PEGAWAI PENILAIAN GRED W36

 

Pelawaan adalah terbuka kepada semua Penolong Pegawai Penilaian Gred W32 yang sedang berkhidmat di jabatan / agensi Perkhidmatan Awam Persekutuan / Perkhidmatan Awam Negeri / Pihak Berkuasa Tempatan yang berkelayakan sahaja bagi mengisi kekosongan jawatan gred kenaikan pangkat di Majlis Perbandaran Manjung.  

 

JAWATAN

:

PENOLONG PEGAWAI PENILAIAN

(UNIT PESURUHJAYA BANGUNAN)

KUMPULAN PERKHIDMATAN

:

PELAKSANA

KLASIFIKASI PERKHIDMATAN

:

KEWANGAN

JADUAL GAJI

(MIN – MAKS)

:

GRED W36

RM3,532.00 – RM7,511.00

BILANGAN JAWATAN

:

1 KEKOSONGAN

SYARAT LANTIKAN

:

Calon bagi lantikan hendaklah memiliki kelayakan seperti 

berikut:-

 

 

  1. warganegara Malaysia;

 

 

  1. berumur tidak kurang dari 18 tahun pada tarikh tutup iklan jawatan; dan

 

 

  1. i)  Sijil Pengurusan Harta Tanah yang diiktiraf oleh      

           Kerajaan daripada institusi pengajian tinggi tempatan.

 

 

       ii) Sijil Penilaian Harta Tanah yang diiktiraf oleh Kerajaan 

           daripada institusi pengajian tinggi tempatan.

 

 

       iii)Diploma dalam bidang Pengurusan Harta Tanah atau  

           Pengurusan Harta Benda yang diiktiraf oleh Kerajaan 

           daripada institusi pengajian tinggi tempatan.

 

 

 

SYARAT KELAYAKAN

BAHASA MELAYU

:

Calon bagi lantikan hendaklah memiliki Kepujian (sekurang- kurangnya Gred C) dalam subjek Bahasa Melayu pada                                                                                                                peringkat Sijil Pelajaran Malaysia / Sijil Vokasional Malaysia 

atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh       Kerajaan.

 

 

 

HAD UMUR PELANTIKAN

:

  1. Berumur kurang dari 54 tahun pada tarikh lantikan bagi pegawai yang umur persaraan paksa 55 atau 56 tahun; atau

 

 

  1. Berumur kurang dari 56 tahun pada tarikh lantikan bagi pegawai yang umur persaraan paksa 58 tahun; atau

 

 

  1. Berumur kurang dari 58 tahun pada tarikh lantikan bagi pegawai yang umur persaraan paksa 60 tahun.

 

 

 

KENAIKAN PANGKAT

KE GRED W36

 

 

:

Penolong Pegawai Penilaian Gred W32 adalah layak dipertimbangkan bagi kenaikan pangkat ke jawatan Penolong Pegawai Penilaian Gred W36 yang kosong apabila telah:

 

(a)

(b)

(c)

 

(d)

Disahkan dalam perkhidmatan;

Mencapai tahap prestasi yang ditetapkan;

Menandatangani Surat Akuan Pinjaman Pendidikan Institusi / Tabung Pendidikan; dan

Diperakukan oleh Ketua Jabatan / Ketua Perkhidmatan

 

 

 

 

 

CARA MEMOHON

Pemohon hendaklah menggunakan Borang Permohonan Jawatan Kenaikan Pangkat yang disertakan bersama iklan ini dan boleh dimuat turun dengan melayari laman web Majlis Perbandaran Manjung di www.mpm.gov.my dengan menyertakan salinan dokumen-dokumen sokongan yang telah disahkan bersama-sama borang permohonan.

Kemaskini Terakhir: Jumaat, 4 Disember 2020 - 9:05am