MENU

BIL.

PIAGAM

SASARAN / TEMPOH

1.

Memastikan tempoh masa melayan dan menunggu pelanggan yang berurusan di Kaunter 1Serve (kaunter utama) diberikan layanan terbaik.

Tidak melebihi sepuluh (10) minit

2.

Memberikan maklum balas aduan  awam.

i)Maklum balas akuan penerimaan

ii)Maklum balas tindakan

i)Dua puluh empat (24) jam selepas aduan diterima

ii)Sepuluh (10) hari bekerja selepas aduan diterima.

3.

Melaksanakan perkhidmatan kutipan sampah domestik.

i)Kawasan perumahan

ii)Kawasan bandar/premis perniagaan

i.Tiga (3) kali seminggu

ii. Setiap hari

4.

Melaksanakan perkhidmatan pemotongan rumput.

i)Laluan utama

ii)Kawasan perumahan

Dua (2) kali sebulan

Sekali (1) sebulan

 

5.

Melaksanakan perkhidmatan pemersihan sistem perparitan.

i)Laluan Utama

ii)Kawasan Perumahan

i.Dua (2) kali sebulan

ii.Sekali (1) sebulan

6.

i.Mengeluarkan bil cukai taksiran selewat-lewatnya

ii.Separuh tahun pertama

iii.Separuh tahun kedua

i.15 Januari

ii.15 Julai

7.

Memproses Pindah Milik dan Daftar Taksiran.

Empat belas (14) hari bekerja dari tarikh permohonan lengkap diterima

8.

Mengeluarkan keputusan bantahan cukai taksiran.

Tujuh (7) hari bekerja selepas tarikh Mesyuarat Jawatankuasa Bantahan Cukai Taksiran

9.

Memproses serta memberi kelulusan lesen.

Lesen Berisiko dan Lesen Penjaja

Lesen Tidak Berisiko

i)Sepuluh (10) hari bekerja

ii)Serta-merta

10.

Melaksanakan tuntutan pembayaran.

Empat belas (14) hari bekerja selepas permohonan lengkap diterima

11.

Memberi keputusan ke atas semua permohonan cadangan pemajuan yang lengkap diterima.

Permohonan Kebenaran Merancang

Permohonan Pelan Bangunan

Permohonan Pelan Kejuruteraan

Permohonan Pelan Tambahan Awning dan Pagar serta Kerja-kerja Kecil Bangunan

Pengeluaran Surat Sokongan G17

Lima puluh tujuh (57) hari

Tiga  puluh tujuh (37) hari

Lima puluh tujuh (57) hari

Serta -merta

Tujuh (7) hari bekerja selepas

permohonan mematuhi semua syarat

teknikal di tapak

12.

Mengeluarkan permit sementara di atas rizab jalan bagi pemasangan khemah keramaian.

Serta- merta dari tarikh permohonan diterima

13.

Memberi kelulusan permohonan permit pengorekan jalan.

Empat belas (14) hari bekerja

14.

Mengeluarkan Sijil Perakuan Penubuhan Badan Pengurusan Bersama (JMB).

Empat belas (14) hari dari tarikh penerimaan dokumen yang lengkap

 

 

Sila klik untuk baca PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN (Program Cut Off)