MENU

Misi

Komited memberikan perkhidmatan perbandaran yang berkualiti, telus dan efisien ke arah perbandaran yang kondusif, selamat dan harmoni berteraskan pembangunan mampan.

Visi

Menjadikan Perbandaran Manjung Bandar Pelancongan dan Maritim yang maju, progresif,makmur dan terunggul.

Matlamat Utama

Mewujudkan kawasan perbandaran yang selesa, selamat dan harmoni melalui pembinaan keupayaan (Capacity Building) yang berterusan dalam pelbagai bidang.

Misi Perkhidmatan Pelanggan

Komited memberikan perkhidmatan perbandaran yang berkualiti telus dan efisien.