MENU

Senarai Pegawai Majlis

 
 

Yang Dipertua

Dato' Mohamad Fariz bin Mohamad Hanip, DPMP.,PMP., AMP.

 

Setiausaha
Encik Mohd Helmi bin  Arifin, PPT.

Pengarah Jab.Perbendaharaan
Encik Razali bin Mat Nayan

Arkitek
Encik Mohd Rohaizan bin Abd Aris

     

Pengarah JK Pengurusan
Pn. Noorhayati binti Abdul Rahim

Pengarah Jab. Penilaian
Pn. Norhayati binti Nayan, PJK.

Ketua Jabatan Perancang Bandar
Encik Mohd. Ali bin Ariffin

     
     

Ketua Jabatan Komuniti Sosial
Encik Mohamad Sharil  bin Salihan

 

Ketua Jabatan Penguatkuasaan
Encik Mohd Zahrizan bin Dinin

   Jurutera
     Encik Abdul Hakim bin Hashim

 
 

Ketua Jab.Kesihatan Persekitaran
Encik Meor Zakaria bin Meor Hamzah

Ketua Jab.Perlesenan
Puan Faezah binti Idris

 

Senarai Ketua Unit Majlis

Ketua Unit Undang-Undang dan Integriti
Encik Muhamad Hasnizam bin Dakir

Ketua Unit Pusat Setempat
Cik Zuliana binti Nawawi

Ketua Unit Korporat

Puan Fatimah Nor binti Abd Rahim

     

Ketua Unit Landskap
Encik Rozi bin Dahalan

Ketua Unit Pesuruhjaya Bangunan
Puan Norhayati binti kasim

Ketua Unit Audit Dalam
Puan Zulaila Fitri binti Yusop