MENU
 
>

PERUTUSAN YANG DIPERTUA

  ydp

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh, Salam Sejahtera dan Salam Manjungku Makmur, Bandar Pelancongan dan Maritim.

Terlebih dahulu saya memanjatkan kesyukuran ke hadrat Allah SWT kerana dengan limpah rahmat dan izin-Nya, kita diberi kesempatan untuk bertemu lagi pada tahun 2020 ini.

Pada kesempatan ini, Majlis Perbandaran Manjung ingin mengucapkan Selamat Tahun Baru 2020 kepada para pelanggan dan pihak-pihak berkepentingan termasuk Kerajaan Negeri, jabatan-jabatan kerajaan, syarikat-syarikat swasta, pertubuhan-pertubuhan bukan kerajaan, pemimpin-pemimpin masyarakat dan komuniti kawasan perbandaran Manjung.

Saya memanjatkan kesyukuran kerana sepanjang tahun 2019, Majlis Perbandaran Manjung telah mencapai pelbagai kejayaan seperti memperoleh pensijilan Ekosistem Kondusif Sektor Awam (EKSA) Kategori Cemerlang, Anugerah Emas dalam Konvensyen Mini Team Excellence (MTEX) Wilayah Utara Tahun 2019, Anugerah Emas dalam Konvensyen Team Excellence Wilayah Utara 2019 (RTEx), Anugerah Emas bagi dalam Annual Productivity & Innovation Conference and Exposition (APIC) 2019, johan Pertandingan Keceriaan Kategori Bangunan (Kerajaan/Swasta) Sempena Sambutan Bulan Kebangsaan Tahun 2019 Peringkat Negeri Perak dan johan Pertandingan Keceriaan Kategori Bangunan Kerajaan Peringkat Kebangsaan Sempena Sambutan Bulan Kebangsaan Tahun 2019.

Selain itu, Majlis Perbandaran Manjung turut terlibat dalam pelaksanaan 158 program sepanjang tahun 2019 termasuk program-program peringkat negeri dan kebangsaan seperti Pangkor Island Festival, Program Renang Kemerdekaan ”The Kelah” Merentasi Selat Dinding, Program Sambutan Hari Keamanan Dunia - Longest Human Peace Chain dan Program RC Fun Fly.

Justeru, saya merakamkan ucapan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih kepada Kerajaan Negeri Perak, agensi-agensi kerajaan dan swasta, pertubuhan-pertubuhan bukan kerajaan, pemimpin-pemimpin masyarakat dan komuniti perbandaran Manjung yang sentiasa memberi kerjasama dalam memberi idea yang menjadi input penting bagi memantapkan lagi sistem pentadbiran Majlis Perbandaran Manjung.

Selaras dengan pengisytiharan Pangkor sebagai Pulau Bebas Cukai pada tahun 2020, Majlis Perbandaran Manjung bersama-sama Kerajaan Negeri akan terus memainkan peranan dalam menjayakan agenda tersebut termasuk memperkasakan pembangunan infrastruktur di daerah Manjung khususnya di Pulau Pangkor.  Selain itu, MPM akan meneruskan matlamat untuk mewujudkan pembangunan bersepadu dan seimbang yang berteraskan kemajuan dalam bidang ekonomi dan sosial serta pemuliharaan alam sekitar serta akan terus komited untuk menyediakan sistem penyampaian perkhidmatan yang terbaik kepada masyarakat dan pihak-pihak berkepentingan

Akhir kata, harapan Majlis Perbandaran Manjung pada tahun 2020 ialah semoga semua perancangan yang disusun dapat dilaksanakan dengan jayanya, lebih berdaya saing, memperoleh pencapaian yang lebih cemerlang dan komuniti perbandaran Manjung terus hidup dalam limpahan keharmonian dan kesejahteraan.

Sekian, terima kasih.

 

 

 

(SYAMSUL HAZEMAN BIN MD SALLEH, AMP.)
Yang Dipertua,
Majlis Perbandaran Manjung

Kemaskini Terakhir: Rabu, 28 Oktober 2020 - 3:57pm