MENU
 
>

Bahagian Kesihatan Awam

  1. Merancang dan menguruskan aktiviti kawalan vektor dengan kerjasama Pejabat Kesihatan Manjung.
  2. Merancang dan mengurus penyelenggaraan tapak perlupusan.
  3. Merancang dan melaksanakan Program Kitar semula dan Kempen kebersihan serta yang berkaitan. 

Piagam Pelanggan  

BAHAGIAN PERKHIDMATAN BANDAR 

Melaksanakan kerja-kerja perkhidmatan kutipan sampah domestik mengikut piawaian yang telah ditetapkan

  1. Kawasan bandar / perniagaan                 setiap hari
  2. Kawasan perumahan (Kediaman)           3 kali seminggu 

Kerja-kerja pembersihan kawasan oleh kontraktor yang dilantik oleh pihak Majlis mengikut / kawasan yang telah ditetapkan.

a) Pengurusan Sampah

    MPM & Kontraktor

Kutipan sampah domestik kawasan kediaman - 3 kali seminggu

Kutipan sampah domestik kawasan perniagaan - setiap hari

 

b) Pembersihan Longkang (Kontraktor)

Pembersihan longkang kawaan kediaman - 1 kali sebulan

Pembersihan longkang kawasan pekan/perniagaan - selang sehari

 

c) Pemotongan Rumput (Kontraktor)

Pemotongan rumput kawasan taman perumahan - 1 kali sebulan

Kutipan sampah pukal (kawasan perumahan) - 1 kali sebulan

Pemotongan rumput kawasan padang/tanah lapang - 2 kali sebulan

CATATAN :

Pemantauan perkhidmatan pembersihan dilakukan oleh Penolong Pegawai Kesihatan Persekitaran mengikut zon

 

  

- Mengambil tindakan ke atas aduan dalam tempoh 10 hari bekerja.

- Memperakui bayaran kepada pembekal / kontraktor untuk dihantar kepada Jabatan Pembendaharaan dalam tempoh 2 hari selepas tuntutan diterima.

- Memperakui kes-kes tatatertib untuk tindakan Jabatan Khidmat Pengurusan dalam tempoh 14 hari laporan diterima.

Kemaskini Terakhir: Jumaat, 4 Disember 2020 - 9:05am