MENU

 

 

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh, Salam Sejahtera dan Salam Manjungku Makmur, Bandar Pelancongan dan Maritim.

Terlebih dahulu saya memanjatkan kesyukuran ke hadrat Allah SWT kerana dengan limpah rahmat dan izin-Nya, kita diberi kesempatan untuk bertemu lagi pada tahun 2019 ini.

Pada kesempatan ini, Majlis Perbandaran Manjung ingin mengucapkan Selamat Tahun Baru 2019 kepada para pelanggan dan pihak-pihak berkepentingan termasuk Kerajaan Negeri, jabatan-jabatan kerajaan, syarikat-syarikat swasta, pertubuhan-pertubuhan bukan kerajaan, pemimpin-pemimpin masyarakat dan komuniti kawasan perbandaran Manjung.

Saya bersyukur kerana sepanjang tahun 2018, Majlis Perbandaran Manjung telah memperoleh pelbagai pencapaian seperti berjaya mengekalkan pensijilan MS ISO 9001 : 2015 melibatkan 46  prosedur kualiti dan pengurusan, penyertaan dalam Pertandingan Kumpulan Inovatif dan Kreatif (KIK) Hybrid Peringkat Kebangsaan, pencapaian 90 peratus kutipan cukai taksiran semasa sebagaimana yang disasarkan Kerajaan Negeri, memperoleh Pensijilan Ekosistem Kondusif Sektor Awam (EKSA) dan pematuhan 100 peratus kriteria pemantauan laman web mengikut agensi oleh Unit Pemodenan Tadbiran dan Perancangan Pengurusan Malaysia (MAMPU).

Di samping itu, Majlis Perbandaran Manjung turut terlibat dalam penganjuran 93 program kemasyarakatan, pelancongan, sukan, kebudayaan dan anjuran bersama termasuk program-program perdana seperti Kejohanan Sukan Malaysia (SUKMA XIX) dan Sukan Kerajaan Tempatan Malaysia (SKTM).

Sehubungan dengan itu, MPM ingin merakamkan ucapan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih kepada semua pihak termasuk komuniti kawasan perbandaran Manjung yang sentiasa prihatin dan proaktif dalam memberi idea bernas yang menjadi input penting bagi memantapkan lagi sistem pengurusan MPM dan menjayakan program-program yang dianjurkan.

Agenda MPM pada tahun 2019 adalah selaras dengan inti pati pembentangan bajet Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Negeri yang antaranya ialah melaksanakan reformasi institusi khususnya ke arah pembudayaan pentadbiran yang berintegriti dan memastikan kesejahteraan rakyat di kawasan perbandaran Manjung. 

Akhir kata, harapan MPM pada tahun 2019 ialah semoga semua perancangan yang disusun dapat dilaksanakan dengan jayanya agar Majlis Perbandaran Manjung lebih berdaya saing serta memperoleh pencapaian yang lebih cemerlang dan komuniti perbandaran Manjung terus hidup dalam limpahan keharmonian  dan kesejahteraan.

Sekian, terima kasih.

 

 

 (DATO’ MOHAMAD FARIZ BIN MOHAMAD HANIP, DPMP., PMP., AMP.)
Yang Dipertua,
Majlis Perbandaran Manjung.