MENU

 

PERLINDUNGAN DATA : Teknologi terkini termasuk penyulitan data adalah digunakan untuk melindungi data yang dikemukakan dan pematuhan kepada standard keselamatan yang ketat adalah terpakai untuk menghalang capaian yang tidak dibenarkan.

 

KESELAMATAN STORAN : Semua storan dan penghantaran data peribadi akan dilindungi dan disimpan dengan menggunakan teknologi keselamatan yang sesuai.

Kemaskini Terakhir: Selasa, 13 November 2018 - 11:44am